Актуелно

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године („Службени гласник РС“ број 50/18), Општинска управа општине Куршумлија, објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ НА ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА

 

Члан 1.

ПОЗИВАЈУ СЕ грађани са територије општине Куршумлија, да пријаве штету коју су претрпели на својим породично-стамбеним објектима у свакодневној или редовној употреби, услед елементарне непогоде (поплаве и града), која је погодила општину Куршумлија у мају и јуну месецу 2018. године.

Члан 2.

Грађани штету могу пријавити у року од 30 дана од дана објављивања овог позива, односно закључно са 26.08.2018. године, до 15,00 часова.

Члан 3.

Пријаве штете се подносе у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године ( „Службени гласник РС”, бр. 50/18).
Штета се пријављује у згради Општинске управе општине Куршумлија, непосредно предајом на писарници или путем поште препорученом пошиљком, са назнаком „За пријаву штете настале услед елементарне непогоде – поплаве и града на делу територије општине Куршумлија у мају и јуну 2018. године“, улица Пролетерских бригада бб, Услужни центар, шалтер број 6, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

Члан 4.

Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и Законом прописану документацију наведену у обрасцу пријаве штете (власнички лист, фотокопија личне карте власника-поносиоца пријаве, фотокопија картице из банке са бројем рачуна власника-поносиоца пријаве), који је објављен на сајту Општине Куршумлија www.kursumlija.org или се може преузети лично у Општинској упрви Општине Куршумлија, у канцеларији бр. 22.

Контакт особа је Јелена Радовић, број телефона 027/381-402, локал 127.

Члан 5.

Овај позив ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Куршумлија, огласним таблама свих месних канцеларија на територији општине Куршумлија, веб страници Општине Куршумлија (www.kursumlija.org) и на ТВ Куршумлија.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Миљан Радосављевић, дипл.правник

Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана

Образац пријаве на позив

26. јула 2018.

Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи и обнове […]
25. јула 2018.

Изложба фотографија са фото-колоније “Ђавоља Варош” у Пролом Бањи

Туристичка организација општине Куршумлија, уз подршку локалне самоуправе, туристичког предузећа АД “ПЛАНИНКА” дана 23. јула у Пролом Бањи у кафе клубу хотела “Радан”, отворила је изложбу […]
23. јула 2018.

Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-84/2018-2, од 17.07.2018. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине […]
20. јула 2018.

Трећа по реду Куршумлијска Гитаријада

Ове године организујемо трећу по реду, од обнављања 2016., Куршумлијску Гитаријаду. Један од главних циљева овог традиционалног музичког фестивала је промовисање ауторског рада музичких бендова. Заинтересованост […]