Архива

Обавештавају се грађани општине Куршумлија да је председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић расписала изборе за избор председника Републике Србије који ће се одржати дана 2. априла 2017. године у периоду од 07:00-20.00 часова.

Грађани општине Куршумлија могу извршити увид у бирачки списак на два начина и то:

– У згради Општинске управе општине Куршумлија канцеларија број 10 и у Месним канцеларијама, сваким радним даном и суботом од 7:00-15:00 часова,

– Електронским путем на званичној интернет станици Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs уношењем јединственог матичног броја.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу органу за вођење бирачког списка поднети захтев за упис или брисање бирача из бирачког списка, као и измене, исправке или допуне података у бирачком списку све до закључења бирачког списка.
Министарство надлежно за управу решењем закључује бирачки списак 15 дана пре одржавања избора, 17.03.2017.године у 24:00 часа.

Након закључења бирачког списка Министарство врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измене, допуне или исправке) на начин и по поступку утврђеним Законом. По поднетом захтеву Министарство доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева.
Општинска управа која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе обавештава грађане да могу Општинској управи најкасније пет дана пре закључивања бирачког списка, до 11.03.2017.године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Уз захтев бирач подноси доказ о месту боравишта у земљи.

Бирач који има боравиште у иностранству и који поднесе захтев за упис у бирачки списак преко дипломатско конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, до 11.03.2017.године, у бирачки списак уписује општинска управа на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи.

У сврху информисања грађана о свим околностима везаним за председничке изборе у току 2017 године, отворена је интернет страница на сајту општине Куршумлије, на којој ће бити објављена сва релевантна документа, одлуке, спискови, регистри и слично:

Избори за председника Републике 2017.

3. марта 2017.

Расписани избори за председника Републике Србије

Обавештавају се грађани општине Куршумлија да је председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић расписала изборе за избор председника Републике Србије који ће се одржати дана […]
28. фебруара 2017.

Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-80, деоница Ниш – Мердаре и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – […]
28. фебруара 2017.

Сајам туризма Београд 2017 – Највеће интересовање за Пролом и Луковску Бању

Министарство трговине, туризма и телекомуникација трећу годину заредом реализује Уредбу за подстицање домаћег туризма кроз шему доделе ваучера. Од почетка године подељена 7.664 ваучера. Прошле године […]
28. фебруара 2017.

На тргу Топличких јунака обележено 100 година од устанка

У Прокупљу је одржана централна свечаност обележавања 100 година од избијања Топличког устанка, једног од најважнијих догађаја у ратној историји Србије, под покровитељством председника Србије – […]