Архива

Општина Куршумлија препознала је значај ГИС-а као алата у служби управљања имовином а самим тим и развојем општине и уз помоћ сопствених средстава као и донаторским програмима приступила је развоју ГИС-а током 2011. године и од тада ради на његовом константном унапређењу.

Географски информациони систем (ГИС) представља скуп графичких и алфанумеричких података тако организован да омогућава потпуно синхрону везу између описаних и графичких података о просторним објектима , тако да се сваком елементу објекта може, сваког момента, приступити како из алфанумеричке тако и графичке базе података.

Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ који финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС  представља својеврстан наставак и надоградњу постојећег географско информационог система и искоришћавање његових предности у туристичком развоју општине.

Економски ефекти ГИС-а на развој туризма

Савремене технологије омогућиле су праћење просторног размештаја различитих економских индикатора кроз читав низ тематских дигиталних карата , а захваљујући функцијама ГИС система омогућено је управљење просторним подацима који су некада остајали потпуно неискоришћени.  Примена информационих технологија у области економије присутна је годинама уназад а најједноставнији облик коришћења ГИС-а у економији подразумева управљање просторним подацима. Користећи ГИС систем, могуће је решавање одређењих проблема у различитим секторима, а просторна компонента помаже у резоновању економских појава и процеса на локалном, регионалном и глобалном нивоу.

ГИС се може сматрати алатом који је широко примењен у постизању одрживог развоја туризма, посебно његове функције прикупљања података, чувања, обраде и просторне анализе које  директно пружају услуге менаџмента у туризму и подржавају развој туризма. Улоге ГИС-а у управљању туризмом су углавном у областима туристичког менаџмента и производње свеобухватне тематске мапе које имају позитиван утицај на развој туризма.

Просторни (еколошки) подаци могу да се користе за истраживање конфликта, процену утицаја и стимулација који су важни у развоју туризма, где ГИС систем помаже при утврђивању оптималне локације, удаљености од других важних објеката, нивоа техничке и комуналне опремљености локације и других параметара који су важни за доношење одлука.

Туризам покреће скоро све гране домаће економије,  ствара мултипликаторе раста БДП-а, запослености и инвестиција, покреће производњу за задовољавање потреба туризма,  што утиче на пораст свеукупне запослености и развој националне економије. Истовремено функцијом подстицања развоја неразвијених подручја у које спада и општина Куршумлија, туризам као делатност може постати генератор развоја неразвијених подручја који се није могао покренути индустријским развојем.

Дакле, туризам има експлицитан утицај на повећање макроекономске стабилности, истовремено подстиче регионални и локални развој,  пораст запослености у неразвијеним подручјима и туристички атрактивним дестинацијама.  Управо то је  шанса за туристичка подручја каква је општина Куршумлија која последњих година  добија на значају, кроз повећан број туриста услед промоције и развоја бањског туризма популаризације Ђавоље Вароши у свету и Србији.

7. фебруара 2017.

Географски информациони систем и економски развој

Општина Куршумлија препознала је значај ГИС-а као алата у служби управљања имовином а самим тим и развојем општине и уз помоћ сопствених средстава као и донаторским […]
3. фебруара 2017.

Одржaна прва седница Општинског већа у 2017. години

У среду, 1. фебруара председник Општинског већа – Радољуб Видић, одржао је прву седницу већа у 2017. години, на којој се донето низ одлука.
2. фебруара 2017.

Свети Сава на модернији начин

У уторак 31. јануара у скупштинској сали Општине Куршумлија, драмска секција гимназије из Куршумлије, извела је представу о Светом Сави, на модернији начин.
31. јануара 2017.

Нова релација саобраћаја тематског воза

„Србија Воз“ a.д. обавештава кориснике својих услуга да ће од 1. фебруара 2017. године тематски украшен дизелмоторни воз саобраћати следећих 10 дана на релацији Ниш – […]