Упутство за припрему одлуке о буџету општине Куршумлија за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Прилози:
Упутство за припрему одлуке о буџету општине Куршумлија за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину
Преглед броја запослених и средстава за плате (xls)
Образац за предлагање идеје капиталног пројекта
Захтев за финансирањe капиталног пројекта чија је реализација у току
Захтев за финансирањe новог капиталног пројекта
Образац за извештавање о учинку програма
Обрасци за програмски буџет за 2021. годину

Одлука о буџету општине Куршумлија за 2020. годину
Одлука о допунском буџету општине Куршумлија за 2020. годину – Ребаланс I
Одлука о допунском буџету општине Куршумлија за 2020. годину – Ребаланс II
Одлука о допунском буџету општине Куршумлија за 2020. годину – Ребаланс III
Одлука о завршном рачуну општине Куршумлија за 2020. годину
Категорија Документ
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији општине Куршумлија
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Куршумлија
Одлука о допунском буџету општине Куршумлија за 2017. годину – ребаланс II Одлука о допунском буџету општине Куршумлија за 2017. годину – ребаланс II
Припрема буџета општине Куршумлија за 2018. годину Обрасци за припрему буџета општине Куршумлија за 2018. годину
Одлука о допунском буџету општине Куршумлија за 2017. годину – ребаланс I Одлука о допунском буџету општине Куршумлија за 2017. годину – ребаланс I
Консолидовани финансијски извештаји за 2016. годину и Извештај независног ревизора Консолидовани финансијски извештаји за 2016. годину и Извештај независног ревизора
Одлука о буџету за 2017. годину Одлука о буџету за 2017. годину
Образац ПП-1 План потрошње по кварталима Образац ПП-1 План потрошње по кварталима
Категорија Документ
Одлука о допунском буџету за 2016. годину – Ребаланс 2 Одлука о допунском буџету за 2016. годину – ребаланс 2
Одлука – ребаланс 2
Рекапитулација – ребаланс 2
Образложење – ребаланс 2
Извршавање буџета 2016.
Одлука о допунском буџету за 2016. годину – Ребаланс 1 Одлука о допунском буџету за 2016. годину – Ребаланс 1
Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2017. годину Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Куршумлија – програмско буџетирање за 2017. год. и пројекција за 2018. и 2019. годину.
Обрасци за припрему буџета за 2017. годину Обрасци за припрему буџета за 2017. годину за финансијске планове.
Одлука о буџету за 2016. годину Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2016. годину
Одлука о буџету за 2016. годину Упутство за припрему буџета општине Куршумлија за 2016. годину 
Образац за припрему буџета за 2016. годину