Budžet opštine i javne finansije

Kategorija Dokument
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na
teritoriji opštine Kuršumlija
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Kuršumlija
Odluka o dopunskom budžetu opštine Kuršumlija za 2017. godinu – rebalans II Odluka o dopunskom budžetu opštine Kuršumlija za 2017. godinu – rebalans II
Priprema budžeta opštine Kuršumlija za 2018. godinu Obrasci za pripremu budžeta opštine Kuršumlija za 2018. godinu
Odluka o dopunskom budžetu opštine Kuršumlija za 2017. godinu – rebalans I Odluka o dopunskom budžetu opštine Kuršumlija za 2017. godinu – rebalans I
Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora
Odluka o budžetu za 2017. godinu Odluka o budžetu za 2017. godinu
Obrazac PP-1 Plan potrošnje po kvartalima Obrazac PP-1 Plan potrošnje po kvartalima