Јавне расправе

Време одржавања Јавне расправе
11.09.2021 – 25.09.2021 Јавна расправа о Нацрту Локалног Плана управљања отпадом са катастром дивљих сметлишта за период од 2021 – 2030. године
09.04.2021 – 24.04.2021 Јавна расправа о Нацрту Акционог плана запошљавања општине Куршумлија за период од 2021. до 2023. године
29.03.2021 – 12.04.2021 Јавна расправа о Нацрту Одлуке о привременом постављању телекомуникационих каблова на стубовима јавне расвете
27.11.2020 – 11.12.2020 Јавна расправа о Нацрту Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Куршумлија у периоду од 2020-2025. године
27.11.2020 – 12.12.2020 Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2021. годину
02.12.2020 Обавештење о јавном увиду, презентацији и јавној расправи о Студији процене утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Е-80 Ниш-Мердаре
10.11.2020 – 01.12.2020 Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2021. годину
04.12.2019 – 19.12.2019 Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Куршумлија за 2020. годину
04.12.2019 – 19.12.2019 Јавна расправа о нацрту Плана развоја општине Куршумлија за период 2020-2027.
04.12.2019 – 19.12.2019 Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија у делу планирања инвестиција за буџетску 2020. годину
27.11.2019 – 12.12.2019 Јавна расправа о нацрту Одлуке о боравишним таксама
27.11.2019 – 12.12.2019 Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
27.11.2019 – 12.12.2019 Јавна расправа о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине