Конкурси

На основу члана 33. и 44. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија и члана 24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Куршумлија, Општинска управа општине Куршумлија доноси Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова савета месних заједница на територији општине Куршумлија.

Закључује се бирачки списак и утврђује укупно 11.717 бирача,  за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Куршумлија за изборе расписане за дан 30.05.2021. године и то :

 • Месна заједница Милош Мушовић, укупан број бирача 1.038
 • Месна заједница Стеван Немања, укупан број бирача 951
 • Месна заједница Косанчић Иван, укупан број бирача 949
 • Месна заједница Милоје Закић, укупан број бирача 3.585
 • Месна заједница Радош Јовановић Сеља, укупан број бирача 1.599
 • Месна заједница Дринка Павловић, укупан број бирача 836
 • Месна заједница Гвоздени Пук, укупан број бирача 839
 • Месна заједница Барлово, укупан број бирача 249
 • Месна заједница Доња Микуљана, укупан број бирача 312
 • Месна заједница Добри До, укупан број бирача 83
 • Месна заједница Пролом, укупан број бирача 114
 • Месна заједница Рударе, укупан број бирача 132
 • Месна заједница Куршумлијска бања, укупан број бирача 232
 • Месна заједница Тмава, укупан број бирача 92
 • Месна заједница Коњува, укупан број бирача 107
 • Месна заједница Кастрат, укупан број бирача 259
 • Месна заједница Иван Кула, укупан број бирача 62
 • Месна заједница Пепељевац, укупан број бирача 209 и
 • Месна заједница Сагоњево, укупан број бирача 69

 

 

26. маја 2021.

Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова савета месних заједница на територији општине Куршумлија

На основу члана 33. и 44. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија и члана 24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница […]
25. маја 2021.

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима Општина Куршумлија има право јавне својине објављује Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за […]
24. маја 2021.

Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуке о одређивању […]
21. маја 2021.

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2021. годину

Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2021 годину.