На овој страници можете пронаћи сва обавештења општинских органа, хронолошки поређана по датуму објављивања.

Датум Обавештење
29.11.2018. Обавештење о продужењу рока Јавног позива за киоске
15.11.2018. Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – РБС Телеком Пролом Бања
10.10.2018. Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Телеком Пролом
29.08.2018. Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на ажурирану студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Теленор Куршумлија 3
29.08.2018. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину – Металац
08.08.2018. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Металац
18.07.2018. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину – Телеком РБС Пролом Бања
17.07.2018. Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Теленор Куршумлија 3
03.07.2018. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Телеком Пролом Бања
08.06.2018. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Општина Куршумлија
28.05.2018. Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Општина Куршумлија
25.05.2018. Oбавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Општина Куршумлија
27.04.2018. Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Општина Куршумлија
10.04.2018. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребно aжурирање студије о процени утицаја пројекта на животну средину – Теленор РБС Куршумлија
16.03.2018. Обавештење о поднетом захтеву за ажурирање студије о процени утицаја пројекта на животну средину – Теленор РБС Куршумлија
02.03.2018. Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – РБС Куршумлија МУП
17.01.2018. Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Телеком МУП Куршумлија
Датум Обавештење
22.12.2017. Решење о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
08.12.2017. Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – Теленор д.о.о.
06.11.2017. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину – Телеком Србија а.д.
27.10.2017. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Теленор д.о.о.
25.10.2017. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија а.д.
09.10.2017. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину – Теленор Д.О.О.
09.10.2017. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину – Општина Куршумлија
10.10.2017. Решење о праву на родитељски додатак које остварује и отац детета у случају када је мајка детета страна држављанка
Прилози:
– Инструкција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања општинским – градским управама о поступку остваривања права оца детета на родитељски додатак када је мајка страни држављанин
– Одлука Уставног суда
29.09.2017. Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Топлица“ Куршумлија
22.09.2017. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Општина Куршумлија
19.09.2017. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Теленор д.о.о.
12.01.2017. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину
Датум Обавештење
26.12.2016. Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга
16.12.2016. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
01.11.2016. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину – водоводна мрежа
20.10.2016. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – замена азбестних цеви
12.08.2016. Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја пројеката на животну средину
24.06.2016. Рани јавни увид поводом израде измене и допуне Планова детаљне регулације Расадник 2 и Расадник 3
20.06.2016. Обавештење о репрограму
20.06.2016. Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животу средину – Теленор
01.06.2016. Обавештење – Закон о управном поступку
20.05.2016. Оглас за рани јавни увид у нацрте планова
Плана детаљне регулације „Центар насеља“
Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи
Плана детаљне регулације уређења реке Топлице
План детаљне регулације постојења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији
17.05.2016. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину
22.04.2016. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину
18.04.2016. Обавештење за воћаре и пчеларе Стручне службе за пољопривреду општине Куршумлија
31.03.2016. Обавештење Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије
04.03.2016. Обавештење увид у бирагчки списак – општина Куршумлија
Датум Обавештење
25.12.2014. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна утицаја на животну средину – Телеком Србија (ул. Косовска 19.)
22.12.2014. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна утицаја на животну средину – мини хладњача
10.12.2014. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта на животну средину – Телеком Србија
10.12.2014. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – мини хладњача
03.12.2014. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта на животну средину – Телеком Србија (солитер ул. Косовска)
24.11.2014. Обавештење о условном отпису камате по основу доспелих пореских обавеза
23.10.2014. Обавештење о издатој потврди о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење отпада – СР Танасковић
06.10.2014. Обавештење о поднетом захтеву за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење отпада – СР Танасковић
03.09.2014. Обавештење о издатој потврди о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење отпада
08.05.2014. Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
30.04.2014. Обавештење о одбијању захтева за давање сагласности на студију процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији „Куршумлија 2“ у Косовској улици број 19. – Теленор
28.04.2014. Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада – сзр „Милић“
14.04.2014. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Телеком Србија – Рударе
14.04.2014. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Телеком Србија – Луково
04.04.2014. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – Телеком Србија – Добри До
27.03.2014. Обавештење о истицању рока за подношење пореских пријава порез на имовину, за пореске обвезнике који воде пословне књиге самоопорезивањем на обрасцу ППИ-1
20.03.2014. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија а.д. (Рударе)
20.03.2014. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија а.д. (Луковска Бања)
17.03.2014. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија а.д. (Жуч)
17.03.2014. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија а.д.
27.02.2014. Обавештење о обавези подношења пријаве за утврђивање постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме
07.02.2014. Обавештење о увиду у бирачки списак и начину уписивања/измене грађана у бирачком списку
07.02.2014. Обавештење о условном отпису камате и мировању пореског дуга
14.01.2014. Позив за Јавну расправу о студији процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније на локацији „Куршумлија 2“ у ул. Косовска 19. – Теленор
Датум Обавештење
20.12.2013. Обавештење о Јавном увиду у: Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова“, Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова“ на животну средину и Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Селова“
12.12.2013. Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Теленор
15.11.2013. Обавештење о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода, физичким лицима, предузетницима и правним лицима
10.11.2013. Обавештење о Јавном увиду у: Нацрт плана генералне регулације Куршумлија и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину и у Нацрт плана генералне регулације Куршумлијске бање
29.10.2013. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта  на животну средину – Теленор
06.09.2013. Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину – Телеком Србија
02.08.2013. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта на животну средину – Телеком Србија
16.07.2013. Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Планинка а.д.
20.06.2013. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Обрадовић инжењеринг