Обавештења

5. april 2024.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта базне станице на животну средину – Телеком Србија

Обавештава се јавност да је инвеститор „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице ‚‚РК51 РКУ51 РКЛ51 РКО11 РКЈ11 Мерћез„ Куршумлија на кат. парцели бр. 277 КО Мерћез, општина Куршумлија.
4. april 2024.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње саобраћајног прикључка, на животну средину – А.Д. Планинка

Обавештава се јавност да је инвеститор „AD Planinka“, ул. Косовска бр. 44, Куршумлија, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут IIБ реда број 414 на кат парцели бр. 2742/1 и 2522/4 КО Луково, Општина Куршумлија.
29. mart 2024.

Јавна расправа о Нацрту Локалног планског документа у области запошљавања Општине Куршумлија за период од 2024. до 2026.

На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи.
25. mart 2024.

Обавештење за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2025. годину

На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија и Статута општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија издаје Обавештење за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2025. годину.