Обавештења

20. februar 2024.

Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета општине Куршумлија за 2024. годину

Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2024. годину.
18. januar 2024.

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину – реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније

На основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија објављује Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.
15. januar 2024.

Обавештење о максимално расположивом износу средстава у буџету општине Куршумлија за финансирање предлога годишњих програма у области спорта за 2025. годину

На основу Пословника Привременог органа општине Куршумлија, сходно одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија, сходно одредбама Статута општине Куршумлија, Председник привременог органа општине Куршумлија издаје Обавештење о максимално расположивом износу средстава у буџету општине Куршумлија за финансирање […]
26. decembar 2023.

Резултати конкурса за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима са територије општине Куршумлија у школској 2023/2024 години

Резултати конкурса за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима са територије општине Куршумлија у школској 2023/2024 години: