Обавештења

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на локацији к.п. бр. 3407 КО Куршумлија.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта инвеститора привредног друштва METALAC COMPANY из Куршумлије, одржава се у периоду од 14. до 20. марта 2019. године.

Материјал за јавну презентацију урбанистичког пројекта који је израдио IVEKS PLUS из Бабушнице, доступан је у наведеном периоду на огласној табли у приземљу зграде Општине Куршумлија, као и на сајту Општине Куршумлија.

Заинтересованим лицима обавештења о урбанистичко архитектонском решењу урбанистичког пројекта даваће одговорни урбаниста дипл.инж.арх. Иван Ђорђевић, путем телефона број: 063/640-039 или на e-mail: iveksdoo@mts.rs у периоду одржавања јавне презентације у времену од 1000 до 1500 часова.

Сва заинтересована лица могу да доставе своје примедбе и сугестије Одељењу за привреду и локални економски развој  у писаном облику путем поште или на писарници Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, закључно са 20.03.2019.године.

У току јавне презентације заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за  привреду  и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,  канцеларија број 25, лично или путем телефона 027/381-402, локал 124,  сваког радног дана од 1000-1500 часова.

Прилози:

13. марта 2019.

Јавна презентација урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на к.п. 3407 КО Куршумлија (Металац)

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на локацији к.п. бр. 3407 КО Куршумлија.
6. марта 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање интерно расељених лица кроз расподелу грађевинског материјала

Комисија за избор корисника дана објављује јавни позив за избор корисника за доделу помоћи  за стамбено збрињавање породица интерно расељених  лица док су у расељеништву на […]
6. марта 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање породица кроз расподелу грађевинског материјала

Комисија за избор корисника дана објављује јавни позив за избор корисника за доделу помоћи  за стамбено збрињавање породица у стању социјалне потребе на територији општине Куршумлија кроз […]
15. фебруара 2019.

Зимски распуст продужен до 24. фебруара

На основу препоруке Владе Републике Србије председник општине Куршумлија донео је одлуку о прекиду образовно-васпитног рада због постојања могућности угрожавања безбедности и здравља деце, ученика и […]