Куршумлија

15. april 2024.

Завршено је финале манифестације „Лига малих шампиона“

У четвртак 11. априла сви учесници заслужено су добили златне медаље од стране Спортског савеза Куршумлија. Ипак како би било и мало такмичарског духа награђене су и оне најбрже групице једним пехаром а то су биле:
12. april 2024.

Потписани уговори за доделу средстава грађанима за енергетску ефикасност објеката

Председник Општине Куршумлија Војимир Чарапић, дана 05. априла потписао је уговоре са грађанима који су остварили право по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Куршумлија за 2023. годину.
11. april 2024.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта у КО Луково

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/21) и чл. 88.- 94.  Правилника о садржини, начину […]
10. april 2024.

Народна библиотека Куршумлије објављује Наградни литерарни и ликовни конкурс за ученике куршумлијских основних и средњих школа

Поводом манифестације ,,Васкршња чаролија 2024.“ Народна библиотека Куршумлије објављује Наградни литерарни и ликовни конкурс за ученике куршумлијских основних и средњих школа, као и за предшколце на следеће теме: