Куршумлија

У четвртак 9. јула, председник општине Куршумлија Радољб Видић, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија и Извештаја Дома здравља Куршумлија донео је Oдлуку којом се проглашава ванредна ситуација на територији општине Куршумлија, од 09.07.2020. године од 13,00 часова, због ширења епидемије заразне болести COVID-19.

Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и заштите живота и здравља становништва. На поменутој седници Општинског штаба разматрано је стање настало на подручју општине Куршумлија услед погоршавања епидемиолошке ситуације изазване ширењем корона вируса.

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Куршумлија бр. II-87-98/2020-2 од 09.07.2020. године, Извештаја Дома здравља Куршумлија бр. 1748 од 09.07.2020. године, члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/2018.) и на основу члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија, на седници одржаној дана 09.07.2020. године донео је следећу:

Н А Р Е Д Б У

ОГРАНИЧАВА СЕ  рад угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, кладионица и осталих угоститељских објеката), као и пекара које делом обављају и угоститељску делатност у својим објектима, од 7 до 22 часова. У угоститељским објектима отвореног и затвореног типа је обавезно придржавање безбедне удаљености између столова не мање од 2 метра.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  окупљање у затвореном и отвореном простору, као и на јавним површинама (паркови, игралишта итд.) више од 5 особа. Препоручује се ношење заштитних маски у свим затвореним просторима, уз поштовање физичке дистанце од 1,5 метара.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање свечаности, спортских и других забавних манифестација.

НАЛАЖЕ СЕ послодавцима да на сваком радном месту примењују мере из Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС бр. 94/2020), који ступа на снагу 11.07.2020. године.

Контролу ове наредбе спроводиће Комунална инспекција општине Куршумлија.

9. јула 2020.

Проглашена ванредна ситуација на територији општине Куршумлија

У четвртак 9. јула, председник општине Куршумлија Радољб Видић, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија и Извештаја Дома здравља Куршумлија донео је Oдлуку […]
9. јула 2020.

Обустављен рад у оба вртића у Куршумлији на седам дана

Председник Општинског већа Радољуб Видић, на седници одржаној у среду 8. јула донео је одлуку да се изврши хитна дезинфекција објекта предшколске установе „Сунце“ Куршумлија – […]
8. јула 2020.

Обустављен рад осме групе дечијег вртића “Сунце” и целог објекта “Чаролија”

Командант штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија Радуб Видић је на предлог који је упутила Предшколска установа „Сунце“ општинском штабу за ванредне ситуације, на телефонској седници […]
8. јула 2020.

Обустављен рад осме групе дечијег вртића “Сунце” и целог објекта “Чаролија” због присуства корона вируса

Командант штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија Радуб Видић је на предлог који је упутила Предшколска установа „Сунце“ општинском штабу за ванредне ситуације, на телефонској седници […]