Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Куршумлија оглашава јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације “Центар насеља”.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана: од 19.03.2019. до 17.04.2019. године.

Нацрт плана детаљне регулације ”Центар насеља” биће изложен  на огласној табли у холу и на трећем спрату зграде СО Куршумлија, као и на интернет страни Општине Куршумлија (www.kursumlija.org), у периоду трајања јавног увида.

У току трајања јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа и своје примедбе и сугестије достављати у писменој форми Одељењу за привреду и локални економски развој (урбанистичкој служби), ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија,  закључно са 17.04.2019.године, када се завршава јавни увид.

Јавна презентација Нацрта  плана биће одржана у скупштинској сали Општине Куршумлија дана: 02.04.2019. године са почетком у 1200 часова. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица  и у исто време могу да поднесу своје примедбе и сугестије.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у скупштинској сали Општине Куршумлија 23.04.2019. год, са почетком у 1200 часова. Јавној седници могу да присуствују и подносиоци примедби на предметни плански документ и том приликом пред Комисијом да образложе своје примедбе.

Ближе информације и потребну стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на планска решења,  заинтересована лица могу добити у Одељењу за  привреду  и локални економски развој, канцеларија број 25, у периоду трајања Јавног увида, лично или путем телефона: 027/381-402, локал 124,  у времену од 10 до 14 часова.

Прилози:

19. марта 2019.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације “Центар насеља”

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Куршумлија оглашава јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације “Центар насеља”.
13. марта 2019.

Јавна презентација урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на к.п. 3407 КО Куршумлија (Металац)

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на локацији к.п. бр. 3407 КО Куршумлија.
8. марта 2019.

Председник општине Куршумлија честита свим дамама 8. март

Председник општине Куршумлија – Радољуб Видић поводом 8. марта Међународног празника жена свим дамама упућује најискреније честитке.
6. марта 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стамбено збрињавање интерно расељених лица кроз расподелу грађевинског материјала

Комисија за избор корисника дана објављује јавни позив за избор корисника за доделу помоћи  за стамбено збрињавање породица интерно расељених  лица док су у расељеништву на […]