Куршумлија

11. april 2024.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта у КО Луково

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/21) и чл. 88.- 94.  Правилника о садржини, начину […]
10. april 2024.

Народна библиотека Куршумлије објављује Наградни литерарни и ликовни конкурс за ученике куршумлијских основних и средњих школа

Поводом манифестације ,,Васкршња чаролија 2024.“ Народна библиотека Куршумлије објављује Наградни литерарни и ликовни конкурс за ученике куршумлијских основних и средњих школа, као и за предшколце на следеће теме:
9. april 2024.

ЈПКД Топлица кренула са прањем улица првог и другог приоритета

Службе Јавног предузећа комуналних делатности „Топлица“ су кренуле са прањем улица првог и другог приоритета у Куршумлији.
9. april 2024.

Биоскоп Куршумлија најављује пројекцију филма „Прво предсказање“

Биоскоп Куршумлија најављује – у среду 10. априла са почетком у 17.00 и у 20.00 часова биће пројекција хорор филма ,,Прво предсказање”.