Куршумлија

6. decembar 2023.

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта реконструкције базне станице мобилне телефоније на животну средину – Телеком Србија а.д.

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције базне станице мобилне телефоније „РК31 РКУ31 РКЛ31 РКО31 РКЈ31 Куршумлија – Косовска“, Куршумлија постављање на равном крову стамбене зграде са 8 […]
6. decembar 2023.

У Куршумлији успешно одржан Стручно – едукативни семинар пољопривредне саветодавне стручне службе Републике Србије

У понедељак 4. децембра у препуној сали Спортског центра у Куршумлији, успешно је одржан Стручно-едукативни семинар пољопривредне саветодавне стручне службе Републике Србије, на коме је присуствовало више од 600 пољопривредних произвођача из целе Србије, као и око 300 саветодаваца. Организатор овогодишњег семинара је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
5. decembar 2023.

Рани јавни увид Плана детаљне регулације државних путева на простору Радан планине на територијама општина Куршумлија, Медвеђа и Бојник и града Прокупља

Општинска управа општине Куршумлија, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања оглашава Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације државних путева на простору Радан планине: IIA реда бр. 229, IIA реда бр. 228 и IIB реда […]
4. decembar 2023.

Парк „Топлички устанак” добио и фонтану

Како је Куршумлија добила модеран градски трг са шеталишном зоном, летњом позорницом, атрактивним дечијим мобилијаром и модерним садницама у доњем делу парка „Топлички устанак“, Општина Куршумлија завршила је изградњу фонтане која је оплеменила цео овај амбијент.