Куршумлија

Заменик председника општине Куршумлија Војимир Чарапић потписао је Уговор о наменским трошковима у социјалној заштити са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 8. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити, одобрило је Општини Куршумлија укупан износ средстава на годишњем нивоу, за финансирање услуга социјалне заштите у висини од 2.795.657,00 динар, у роковима предвиђеним законом којим се уређује буџетски систем.

У Општини наменским трансферима, могу да се финансирају услуге социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о социјалној заштити и одлуком о правима и услугама из социјалне заштите донетим од стране јединица локалне самоуправе, по основу степена развијености Општине испод републичког просека, и то:

– дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући);
– услуга смештаја у прихватилиште;
– услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом;
– услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу;
– услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке;
– саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојилаца;
– остале односно друге услуге социјалне заштите, у складу са потребама и приоритетима, јединице локалне заједнице утврђене одлуком о правима и услугама из социјалне заштите донетим од стране јединица локалне самоуправе.

7. јуна 2021.

Општина Куршумлија потписала Уговор о наменским трошковима у социјалној заштити вредан скоро три милиона динара

Заменик председника општине Куршумлија Војимир Чарапић потписао је Уговор о наменским трошковима у социјалној заштити са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
3. јуна 2021.

Обавештење о времену и месту одржавања поновљених избора за чланове савета месне заједнице Пролом

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија”, бр. 53/20, 66/20 и 9/21) и члана 26. Упутства за […]
31. маја 2021.

Најава трибине о књизи “Несвети а свети” Митрополита Тихона Шевкунова

У петак, 4. јуна, Градска библиотека организује православну духовну трибину о књизи „Несвети а свети“ Митрополита Тихона Шевкунова – духовника председника Путина.
31. маја 2021.

Канцеларија за младе Куршумлија уз помоћ Mинистарства омладине и спорта реализује пројекат набавке опреме за филмске пројекције на отвореном

Општина Куршумлија – Канцеларија за младе у петак, 28. маја у Министарству омладине и спорта потписала је уговор о реализацији пројекта “Бани на амфи”.