Куршумлија

Енергетска ефикасност се у контексту одрживог развоја дефинише као однос јединице производа или услуге која се добије и јединице уложене енергије. Повећање енергетске ефикасности не може се постићи само смањењем уложене енергије, већ повећањем односа добијене користи и уложене енергије.

Енергетска ефикасност је значајна зато што доприноси смањењу потрошње енергије, а тиме и смањењу трошкова, сигурности снабдевања енергијом, смањењу увозне зависности, смањењу потреба за изградњом нових производних капацитета, смањењу негативних утицаја на животну средину услед коришћења енергије, побољшању услова рада, безбедности и комфора.

Према подацима истраживања које је спровела Међународна агенција за енергетику постоји могућност пропадања изузетно великог економског потенцијала повезаног са мерама енергетске ефикасности. Уколико не дође до промене јавних политика у овом сектору процењује се  да две трећине могућих економских користи неће бити искоришћене до 2035. године.

Потребно је да доносиоци јавних политика разумеју вишеструке утицаје и користи које повећање енергетске ефикасности може имати како би се осмислила одговарајућа јавна политика. Комуникација са заинтересованим странама и разумевање концепта енергетске ефикасности од стране грађана истовремено омогућава и бољу припрему јавне политике и веће власништво над њом, вишеструко доприносећи ефективности јавне политике.

Енергетска ефикасност је веома моћан алат за унапређење јавних и приватних добара, па је неопходно да је доносиоци одлука на националном и локалном нивоу схвате као важан енергетски ресурс. Постоји и огроман потенцијал за повећање енергетске ефикасности на страни производње, што подразумева преузимање обавеза од стране локалних самоуправа за унапређење енергетске ефикасности. Улога локалних самоуправа на побољшању енергетске ефикасности је у својству потрошача и произвођача енергије, регулатора тржишта топлотне енергије, планера урбаног простора и инвеститора, промотера примене енергетске ефикасности и коришења обновљивих извора енергије, коришћење средстава из европских фондова за јачање капацитета локалних самоуправа, ангажовање младих стручњака, као и подизање јавне свести о потреби рационалног коришћења необновљивих извора енергије.

Схватајући значај и користи које енергетска ефикасности доноси општина Куршумлија је у складу са смерницама дефинисаним у Закону о ефикасном коришћењу енергије донела Програм енергетске ефикасности са акционим планом општине Куршумлија и донела Одлуку о издвајању општинских буџетских средстава за енергетску ефикасност, Правилник о обавезном годишњем извештају о енергетском билансу и Правилник о припреми плана одржавања свих обвезника система енергетског менаџмента који користе објекте у јавној својини.

Пројекат “Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности”, финансиран од стране Европске уније,Владе Швајцарске и Владе Србије преко Европског ПРОГРЕС-а , управо има за циљ да општина Куршумлија постане енергетски ефикаснија и да грађани подигну ниво знања и свести о значају енергетске ефикасности.

Неке од мера за енергетску ефикасност  за сектор јавних и комерцијалних делатности односи се на замену класичних сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама, модернизацију система јавне расвете у општинама, смањење коришћења електричне енергије за грејање, правила пројектовања и изградње зграда, увођење система енергетског менаџмента у јавним и комерцијалним зградама, опредељење финансијских средстава из буџета општине Куршумлија за енергетску ефикасност, увођење кредитиних линија за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије.

Шанса за привреду и друштво у реализацији пројеката енергетске ефикасности односи се на укључивање у пројекте енергетске ефикасности путем јавно-приватног партнерства, отварање нових погона за производњу енергетски ефикасне опреме, отварање нових услужних делатности за праћење, контролу и управљање потрошњом енергије, уговарање учинка за финансирање пројеката енергетске ефикасности, запошљавање младих стручњака, ангажовање локалних фирми за пројектовање, извођење радова на  санацији и реконструкцији јавних објеката.

Енергетска ефикасност јесте значајан енергетски ресурс, а само финансирање енергетске ефикасности иако Србија има потенцијал у обновљивим изворима енергије, представља велики изазов, па је потребно да локалне самоуправе испуне критеријуме који су неопходни за добијање средстава из фондова ЕУ.

Општина Куршумлија је искључиво одговорна за садржај овог документа и он не представља неопходно ставове Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије.

17. августа 2017.

Значај енергетске ефикасности за јавни и приватни сектор

Енергетска ефикасност се у контексту одрживог развоја дефинише као однос јединице производа или услуге која се добије и јединице уложене енергије. Повећање енергетске ефикасности не може […]
15. августа 2017.

Куршумлијски “Атомски мрави” спремни за Сплит

Екипа „Атомски мрав“, њих деветоро: Владица, Павле, Aресније, Лара, Воин, Лазар, Александра, Теодора, Вукашин са тренером Душаном Кечом и координатором за Школски спорт Куршумлије – Николом […]
14. августа 2017.

Енергетска ефикасност и рационално коришћење енергената

Енергетска ефикасност представља збир мера и деловања у свим областима живота којима је крајњи циљ минимална потрошња енергије, при чему ниво рада и живљења остаје исти […]
10. августа 2017.

Обезбеђивање стамбених објеката и парцела у улици 9. Југовића

Обезбеђивање стамбених објеката и парцела је посао који све чешће на себе преузима грађевинска група ЈПКД Топлица.