Рок за подношење понуда Набавке
13.06.2024 Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за уклањање објекта бр. 1 на катастарској парцели бр. 5178 КО Куршумлија, општина Куршумлија, број набавке 64/2024

30.05.2024 Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија, број набавке 58/2024

21.05.2024 Набавка услуга смештаја, број набавке 61/2024

29.04.2024 Набавка додатног грађевинског материјала за побољшање услова становања породица интерно расељених лица док су у расељеништву, број набавке 56/2024

22.04.2024 Набавка услуга – Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3, број набавке 52/2024

22.04.2024 Набавка услуга – Поправка и одржавање аутомобила Шкода Фабиа, Dacia Duster и Great Wall/2024, број набавке 51/2024

22.04.2024 Набавка услуга – Поправка и одржавање аутомобила Шкода Фабија 1.0, број набавке 50/2024

22.04.2024 Набавка услуга – Услуге прање аутомобила, број набавке 49/2024

22.04.2024 Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија, број набавке 48/2024

18.04.2024 Извођење радова на асфалтирању струганим асфалтом на улицама и путевима на територији општине Куршумлија, број набавке 46/2024

15.04.2024 Набавка апарата за еспресо кафу, број набавке 53/2024

12.04.2024 Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија, број набавке 47/2024

08.04.2024 Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа, број набавке 43/2024

03.04.2024 Јавни позив за набавку извођења радова на одржавању зграда – фасада, број набавке 40/2024

01.04.2024 Услуге вештачења – Вештачење стања и вредности непокретности у КО Куршумлија на кат. парц. бр. 5922/2 од стране вештака грађевинске струке и израда извештаја о затеченом стању објеката са елаборатом геодетских радова за потребе озакоњења објеката и елаборатом којим се утврђује етажирања објеката сходно стварном стању на лицу места, број набавке 44/2024

28.03.2024 Набавка услуга превоза учесника емисије „Прело“ на ТВ Happy, за потребе општине Куршумлија, број набавке 45/2024

25.03.2024 Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељена лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број набавке 38/2024

22.03.2024 Набавка услуге вештачења стварне вредности земљишта на кат парцели број 2095 уписане у ЛН, њива 7. класе, бр 197 КО Љуша, у сувласништву, укупне површине 3829 м2 , број набавке 39/2024

21.03.2024 Набавка застава за потребе организације скупова и посета, број набавке 42/2024

15.03.2024 Набавка услуга доставе – штампање докумената, израда коверата са повратницом, персонална штампа, машнско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података на 1. страни повратнице, број набавке 32/2024

11.03.2024 Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма (софтвера) – Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА, број набавке 23/2024

11.03.2024 Набавка услуга интернета, број набавке 27/2024

10.03.2024 Набавка услуга доставе – трошкови пријема, преноса и уручења адресованих пошиљки са повратницом, број набавке 33/2024

08.03.2024 Набавка канцеларијског материјала, за потребе општинске управе општине Куршумлија, број набавке 25/2024

08.03.2024 Услуге поправке и одржавања штампача за потребе општине Куршумлија, број набавке 21/2024

07.03.2024 Набавка материјала за чишћење – средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Општине Куршумлија, број набавке 26/2024

05.03.2024 Услуге поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже за потребе општине Куршумлија

04.03.2024 Набавка Ticketing система за биоскопе, број набавке 22/2024

04.03.2024 Набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија, број набавке 18/2024

01.03.2024 Набавка апликације за праћење донација, субвенција и бесповратних финансијских средства, број набавке 30/2024

22.02.2024 Набавка мобилних телефона, број набавке 19/2024

23.02.2024 Набавка индустријског дигиталног лед сата, број набавке 17/2024

12.02.2024 Набавка канцеларијског материјала за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 12/2024

01.02.2024 Набавка венаца и осталог свежег цвећа, број набавке 14/2024

01.02.2024 Набавка услуга репрезентације Председника општине Куршумлија, број набавке 10/2024

05.02.2024 Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за потребе општине Куршумлија, број набавке 11/2024

05.02.2024 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 8/2024

05.02.2024 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине Куршумлија, број набавке 7/2024

05.02.2024 Набавка материјала за саобраћај – бензин и дизел гориво за потребе Општине Куршумлија, број набавке 6/2024

Рок за подношење понуда Набавке
30.12.2023 Набавка услуга вршења енергетског прегледа и издавање Енергетског пасоша у дечијем обданишту „Сунце“ у Куршумлији, број набавке 146/2023

26.12.2023 Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији општине Куршумлија“, број набавке 144/2023

20.12.2023 Набавка поклона – пословне галантерије и пропагандног материјала за презентацију функционера општине и именованих и постављених лица Општине Куршумлија, број набавке 134/2023

18.12.2023 Набавка фрижидера за потребе стављања у функцију објекта јавне намене – биоскопа у Куршумлији, број набавке 141/2023

18.12.2023 Набавка кухиње за потребе стављања у функцију објекта јавне намене – биоскопа у Куршумлији, број набавке 140/2023

18.12.2023 Набавка намештаја за потребе стављања у функцију објекта јавне намене – биоскопа у Куршумлији, број набавке 139/2023

18.12.2023 Набавка гардеробе за потребе стављања у функцију објекта јавне намене – биоскопа у Куршумлији, број набавке 138/2023

18.12.2023 Набавка галеријске шине за потребе стављања у функцију објекта јавне намене – биоскопа у Куршумлији, број набавке 137/2023

06.12.2023 Услуге објављивања Јавног огласа – обавештење о јавном конкурсу за попуњавање радних места у Општинској управи општине Куршумлија, број набавке 132/2023

05.12.2023 Набавка услуге мобилне телефоније, број набавке 130/2023

01.12.2023 Набавка адресних табли и таблица кућних бројева, број набавке 127/2023

28.11.2023 Набавка услуга организовања манифестације „Вече Топличана“, број набавке 129/2023

23.11.2023 Набавка услуга превоза ученика ОШ Дринка Павловић на Интернационално такмичење „BALKAN DANCE UNITY“, број набавке 82/2023-1

20.11.2023 Набавка застава за потребе организације регионалног пољопривредног скупа под покровитељством Министарства пољопривреде, број набавке 122/2023

09.11.2023 Технички преглед објекта рукометног игралишта са прилагођавањем особама са инвалидитетом у Куршумлији, на катастарској парцели број 3490 КО Куршумлија, број набавке 117/2023

09.11.2023 Израда пројекта препарцелације са елаборатом геодетских радова и пројектом геодетског обележавања, на кат. парцелама 3444, 3443 и 3440 све КО Куршумлија укупне површине 1,04 ха и на кат. парцелама 3488, 3490, 3491-2, 3489, 3491-1, 3491-4, 3491-3, 1726, 1727 и 1729 све КО Куршумлија укупне површине 4,54 ха, број набавке 116/2023

02.11.2023 Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија, број набавке 108/2023

30.10.2023 Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“, број набавке 109/2023

26.10.2023 Набавка теписона за канцеларије председника, заменика председника општине и секретарице председника, број набавке 115/2023

26.10.2023 Набавка лаптопова за потребе канцеларије за младе Општине Куршумлије у циљу реализације пројекта – Радионице основа програмирања, број набавке 110/2023

18.10.2023 Набавка услуга – закупа огласног простора 6-8 страна, број набавке 113/2023

18.10.2023 Набавка огревног дрвета за потребе месних канцеларија општине Куршумлија, број набавке 104/2023

13.10.2023 Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње, број набавке 105/2023

13.10.2023 Набавка лаптопова за потребе канцеларије за младе Општине Куршумлије, број набавке 102/2023

11.10.2023 Извођење радова на изградњи  пешачких стаза – тротоара у  улици Светог Саве у Куршумлији по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја  на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2023. годину, број набавке 100/2023

10.10.2023 Набавка застава Републике Србије и општине Куршумлија, број набавке 99/2023

09.10.2023 Набавка намештаја за потребе стављања у функцију објекта јавне намене – биоскопа у Куршумлији, број набавке 98/2023

29.09.2023 Набавка опреме и намештаја за потребе предшколске установе „Сунце“, по партијама“:
Партија 1: Набавка опреме
– Партија 2: Набавка намештаја,
број набавке 95/2023

25.09.2023 Набавка молерскo-гипсарских и осталих пратећих радова радова у канцеларијама општинске управе, број набавке 94/2023

22.09.2023 Набавка услуге репарације намештаја у згради општине Куршумлија, број набавке: 93/2023

22.09.2023 Набавка штампача, број набавке 96/2023

05.09.2023 Технички преглед објекта јавне немене – Биоскопа у Куршумлији, Геодетске услуге израда елабората геодетских радова за издавање употребне дозволе са издвајањем посебних делова објекта и израда елабората геодетских радова подземних инсталација и Набавка услуга вршења енергетског прегледа и издавање Енергетског пасоша, број набавке 89/2023

29.08.2023 Услуге Јавног огласа – обавештење о јавном конкурсу за попуњавање радних места у Општинској управи општине Куршумлија, број набавке 90/2023

29.08.2023 Израда пројектне документације за изградњу Спортско рекреативног комплекса – фудбалског стадиона са пратећим садржајем у Куршумлији, број набавке 87/2023

28.08.2023 Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“, број набавке 86/2023

22.08.2023 Набавка услуга прославе градске славе, број набавке 85/2023

04.08.2023 Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма (софтвера) – Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА, број набавке 83/2023

31.07.2023 Набавка додатног грађевинског материјала за побољшање услова становања породица интерно расељених лица док су у расељеништву, по партијама, број набавке 81/2023

25.07.2023 Набавка клима уређаја, број набавке 79/2023

21.07.2023 Прво контролисање система за аутоматско откривање и дојаву пожара са контролном налепницом и исправом о извршеном контролисању за објекат Биоскоп у Куршумлији, број набавке 80/2023

21.07.2023 Набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија, број набавке 78/2023

17.07.2023 Набавка електричне опреме за градску капелу, број набавке 77/2023

17.07.2023 Набавка намештаја за градску капелу, број набавке 76/2023

17.07.2023 Набавка расхладне витрине за градску капелу, број набавке 75/2023

10.07.2023 Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева, број набавке 73/2023

04.07.2023 Услуге објављивања Јавног огласа – Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“, број набавке 74/2023

25.06.2023 Набавка услуга осигурања по партијама, број набавке 71/2023

21.06.2023 Израда Првих измена и допуна Плана генералне регулације Куршумлијска Бања – парцијелне измене, број набавке 66/2023

19.06.2023 Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3, број набавке 69/2023

19.06.2023 Поправка и одржавање аутомобила Југо корал ин, Шкода Фабиа, Dacia Duster и Great Wall, број набавке 68/2023

19.06.2023 Набавка услуге прања аутомобила, број набавке 67/2023

09.06.2023 Набавка и испорука електричне енергије, број набавке 57/2023

29.05.2023 Набавка услуга израде и објављивање рекламних паноа за потребе манифестација на територији општине Куршумлија, број набавке 64/2023

05.06.2023 Изградња фонтане на локацији парка Топличког устанка у Куршумлији, број набавке 62/2023

29.05.2023 Реконструкција улице Карађорђева на кат. Парцели бр.4832 и доградња улице Карађорђева на кат.парцели бр.5099, са пратећом инфраструктуром (атмосферска канализација и улична расвета) и доградња атмосферске канализације у улици Косте Војиновића, број набавке 61/2023

24.05.2023 Извођење радова на поплочавању платоа испред зграде Црвеног крста и Центра за социјални рад, платоа испред Спортског центра и платоа испред стамбено пословног блока у ул. Топличкој, број набавке 60/2023

22.05.2023 Набавка услуга превоза ученика ОШ Дринка Павловић на Интернационално такмичење „BALKAN DANCE UNITY”“, број набавке 63/2023

12.05.2023 Остале медијске услуге – Услуге телевизије – у виду развоја, копродукције и продукције радио и телевизијског програма, видео материјала са тематиком актуелних догађаја и активности општине Куршумлија и куповине времена за емитовање снимљених прилога, број набавке 58/2023

05.05.2023 Набавка опреме за градску капелу, број набавке 56/2023

26.04.2023 Набавка услуга ресторана, број набавке 55/2023

26.04.2023 Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа, број набавке 51/2023

18.04.2023 Набавка електроинсталатерских радова на трафостаници у селу Рача, општине Куршумлија, број набавке: 50/2023

12.04.2023 Услуге објављивања Јавног огласа – Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023.години, број набавке: 53/2023

24.04.2023 Позив за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Куршумлија

20.04.2023 Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија, број набавке 52/2023

19.04.2023 Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељена лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број набавке 49/2023

18.04.2023 Поступак избора концесионара-приватног партнера коме се поверава обављање комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Куршумлија по моделу јавно-приватног партнерства са елементима концесије, број набавке 24/2023

12.04.2023 Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија, број набавке 47/2023

07.04.2023 Извођење радова на одржавању зграда – фасада, број набавке 42/2023

06.04.2023 Набавка рачунарске опреме, број набавке 46/2023

31.03.2023 Набавка уређаја за утврђивање присутности дрога, број набавке 43/2023

30.03.2023 Набавка читача микрочипова за животиње, број набавке 41/2023

29.03.2023 Набавка флип чарт табле за едукативне сврхе за потребе канцеларије за младе општине Куршумлија, број набавке 40/2023

29.03.2023 Набавка опреме за одржавање локалних манифестација за потребе канцеларије за младе општине Куршумлија, број набавке 39/2023

27.03.2023 Набавка услуга доставе – штампање докумената, израда коверата са повратницом, персонална штампа, машнско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података на 1. страни повратнице, број набавке 38/2023

27.03.2023 Набавка услуга превоза учесника емисије на ТВ Happy, за потребе Општине Куршумлија, број набавке 48/2023

24.03.2023 Извођење радова на асфалтирању струганим асфалтом на улицама и путевима на територији општине Куршумлија, број набавке 34/2023

23.03.2023 Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија, број набавке 32/2023

21.03.2023 Набавка опреме за радничке спортске игре, у поступку набавке на коју се не примењује ЗЈН, број набавке: 37/2023

21.03.2023 Геодетске услуге, број набавке: 35/2023

13.03.2023 Набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија, број набавке 26/2023

10.03.2023 Услуге процене тржишне вредности непокретности на кат.парцели број 1240/1 и 549/1 КО Рача, број набавке 31/2023

10.03.2023 Набавка услуга доставе – штампање докумената, израда коверата са повратницом, персонална штампа, машнско инсертовање, уштампавање променљивих адресних података на 1. страни повратнице, број набавке 30/2023

10.03.2023 Услуге поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија, број набавке 28/2023

17.02.2023 Набавка услуга објављивања огласа, број набавке 23/2023

17.02.2023 Уклањање остатака објеката број 1 и 2, у улици Косте Војиновића број 2, на кат. парцели број 4942 КО Куршумлија, који угрожавају безбедност и здравље људи, број набавке 22/2023

01.02.2023 Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“, број набавке 21/2023

Набавка и уградња тракастих и зебра завеса за потребе општине Куршумлија, број набавке 19/2023

07.02.2023 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, број набавке 18/2023

06.02.2023 Уступање људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код Наручиоца, број набавке 13/2023

03.02.2023 Набавка канцеларијског материјала за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 15/2023

03.02.2023 Набавка канцеларијског материјала за потребе Председника општине Куршумлија, број набавке 14/2023

02.02.2023 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 12/2023

02.02.2023 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине Куршумлија, број набавке 11/2023

01.02.2023 Набавка услуге израде Трећих измена и допуна Плана генералне регулације општине Куршумлија – Комплекс Стара сточна пијаца, број набавке 10/2023

01.02.2023 Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија, број набавке 8/2023

Набавка услуга репрезентације Председника општине Куршумлија, број набавке 7/2023

25.01.2023 Набавка програма ЈаN – ЈАВНЕ НАБАВКЕ – desktop, број набавке 16/2023

25.01.2023 Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње, број набавке 6/2023

25.01.2023 Набавка услуга интернета, број набавке 4/2023

13.01.2023 Набавка услуга превода са немачког језика на српски рачуна за возило ŠKODA FABIA AMBITION 1,0 MPI“, број набавке 5/2023

Рок за подношење понуда Набавке
Израда Извештаја о затеченом стању са елаборатом геодетских радова објекта Дома културе у Куршумлији, број набавке 131/2022

22.12.2022 Набавка штампача, број набавке 124/2022

15.12.2022 Извођење радова на рушењу монтажног објекта у улици Вука Караџића, у зони тротоара, на катастарској парцели бр. 6007 КО Куршумлија, број набавке 122/2022

12.12.2022 Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“, број набавке 119/2022

05.12.2022 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине Куршумлија, број набавке 115/2022

01.12.2022 Набавка молерскo-гипсарских и осталих пратећих радова у канцеларијама општинских инспекцијских служби у згради старог СУП-а, општине Куршумлија, број набавке 114/2022

30.11.2022 Набавка опреме за техничке интервенције ватрогасне јединице у Куршумлији по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину, број набавке 112/2022

28.11.2022 Набавка услуга мобилне телефоније, број набавке 111/2022

28.11.2022 Набавка радова на рехабилитацији коловозне конструкције у улици Кнез Михајловој, улице Баћоглавска и дела улице Његошеве (од кружног тока до улице Баћоглавска), број набавке 108/2022

23.11.2022 Набавка новогодишњих украса и новогодишње декорације за украшавање шеталишта и прилаза општини Куршумлија, број набавке 110/2022

14.11.2022 Набавка услуга подршке и одржавања извршне и изворне верзије софтверске апликације система за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања штаба за ванредне ситуације, јединице опште намене цивилне заштите и осталих субјеката од значаја за заштиту и спасавање“, број набавке 109/2022

10.11.2022 Набавка индустријског дигиталног лед сата, број набавке 106/2022

10.11.2022 Набавка путничког аутомобила за потребе инспекцијске службе Општинске управе општине Куршумлија, број набавке 104/2022

27.10.2022 Набавка противградних ракета, број набавке 101/2022

21.10.2022 Извођење радова на изградњи пешачких стаза – тротоара по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2022. годину – у ул. Р.М Само, ул. Косанчић Ивана, ул. Светог Саве, ул. 16. Фебруар, ул. Бранка Радичевића, број набавке 99/2022

14.10.2022 Набавка рачунарске опреме, број набавке 97/2022

07.10.2022 Набавка огревног дрвета за потребе месних канцеларија општине Куршумлија, број набавке 96/2022

03.10.2022 Геодетске услуге, број набавке 93/2022

10.10.2022 Извођење радова на реконструкција и адаптацији предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији, број набавке 90/2022

30.09.2022 Консултантске услуге везане за приватно јавно партнерство са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене у делу хватања, превоза, збрињавања, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште, контрола и смањење популације напуштених и изгубљених паса и мачака на територији општине Куршумлија, број набавке 92/2022

14.09.2022 Набавка штампаних добара – дечјих мајци за потребе одржавања Пажљивкове смотре, број набавке 89/2022

30.08.2022 Израда техничке документације за реконструкцију некатегорисаног пута за село Тијовац у општини Куршумлија, број набавке 85/2022

30.08.2022 Израда техничке документације за реконструкцију дела општинског пута ознаке ОП I-7: Данковиће – Коњува – Вишесело (општина Блаце), од стационаже 4+711,19 до границе са КО Вишесело у општини Куршумлија, број набавке 84/2022

30.08.2022 Израда техничке документације за реконструкцију општинског пута ОП I-9: Коњува – Спанце – Тмава – Калудра, део пута Тмава – Калудра у општини Куршумлија, број набавке 83/2022

30.08.2022 Израда Идејног пројекта за извођење радова реконструкције дела општинског пута II реда бр.23 траса Куршумлија – Самоково – Кастрат у општини Куршумлија, број набавке 82/2022

29.08.2022 Набавка додатног грађевинског материјала за побољшање услова становања породица интерно расељених лица док су у расељеништву, број набавке 81/2022

16.08.2022 Набавка ручних хидрауличних маказа намењених сечењу возила, број набавке 76/2022

15.08.2022 Набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија, број набавке 75/2022

12.08.2022 Набавка услуге прославе градске славе, број набавке 78/2022

10.08.2022 Извођење радова на реконструкција дела улице Вука Караџића у Куршумлији, број набавке 68/2022

09.08.2022 Набавка услуга одржавања инсталираног система видео надзора у згради општине Куршумлија и у центру града Куршумлије, број набавке 74/2022

04.08.2022 Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Куршумлија, број набавке 70/2022

25.07.2022 Набавка тонера за потребе Општинске управе општине Куршумлија, број набавке 69/2022

26.06.2022 Набавка мобилних ограда/пешачких баријера за потребе општине Куршумлија, број набавке 65/2022

21.06.2022 Набавка сувенира – фигура Ђавоље Вароши, број набавке 67/2022

21.06.2022 Набавка услуга осигурања, по партијама, број набавке 66/2022

16.06.2022 Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева, број набавке 64/2022

15.06.2022 Реконструкција коловоза, атмосферске канализације и уличне расвете у улици 7. Јули на кат. парц. бр. 4873, 4926 и 3626/1 и на деловима кат.парц. бр. 4909, кат. парц. бр. 6007 и кат. парц. бр. 3627 у раскрсницама са улицом 7. Јули, све КО Куршумлија, број набавке 63/2022

13.06.2022 Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија, број набавке 53/2022

06.06.2022 Израда Првих измена и допуна плана генералне регулације Луковска Бања – парцијалне измене, број набавке 61/2022

06.06.2022 Израда Других измена и допуна плана генералне регулације Куршумлија – парцијалне измене, број набавке 60/2022

06.06.2022 Инвестиционо одржавање спортске хале Спортског центра Куршумлија, на кат парцели 3441 КО Куршумлија, по партијама, број набавке 59/2022

03.06.2022 Набавка и испорука електричне енергије, број набавке 50/2022

30.05.2022 Геодетске услуге, број набавке 58/2022

30.05.2022 Услуга прање аутомобила, број набавке 56/2022

30.05.2022 Поправка и одржавање аутомобила Југо корал ин, Шкода Фабиа, Dacia Duster и Great Wall, број набавке 55/2022

30.05.2022 Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3, број набавке 54/2022

12.05.2022 Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији општине Куршумлија, број набавке 52/2022

09.05.2022 Остале медијске услуге – Услуге телевизије – у виду развоја, копродукције и продукције радио и телевизијског програма, видео материјала са тематиком актуелних догађаја и активности Општине Куршумлија и куповине времена за емитовање снимљених прилога, број набавке 51/2022

06.05.2022 Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева, број набавке 47/2022

29.04.2022 Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње, број набавке 49/2022

29.04.2022 Набавка услуга ресторана, број набавке 48/2022

28.04.2022 Набавка агрегата на струју, број набавке 45/2022

27.04.2022 Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији општине Куршумлија, број набавке 46/2022

20.04.2022 Ноћно орочење вишка ликвидних средстава општине Куршумлија

31.03.2022 Израда пројектне документације за изградњу фонтане на локацији предвиђеној реконструкцијом градског парка „Парк Топличког устанка“ у Куршумлији“, број набавке 34/2022

05.04.2022 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општинске управе општине Куршумлија, број набавке 35/2022

15.03.2022 Набавка венаца и осталог свежег цвећа, број набавке 33/2022

21.03.2022 Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа, број набавке 32/2022

15.03.2022 Набавка услуга доставе – трошкови пријема, преноса и уручења адресованих пошиљки са повратницом, број набавке 29/2022

07.03.2022 Услуга поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе Општине Куршумлија, број набавке 28/2022

07.03.2022 Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица док су у расељеништву за завршетак или адаптацију грађевинског објекта, број набавке 27/2022

07.03.2022 Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија, број набавке 26/2022

Набавка канцеларијског материјала за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 16/2022

Набавка канцеларијског материјала за потребе Председника општине Куршумлија, број набавке 15/2022

01.03.2022 Набавка материјала за одржавање уличне расвете, број набавке 25/2022

21.02.2022 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 23/2022

21.02.2022 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине Куршумлија, број набавке 22/2022

18.02.2022 Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија, број набавке 21/2022

18.02.2022 Израда студије покривености система за јавно узбуњивање за град Куршумлију (акустична студија), број набавке 20/2022

18.02.2022 Набавка канцеларијског материјала за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 09/2021

14.02.2022 Геодетске услуге, број набавке 17/2022

14.02.2022 Уступање људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца, број набавке 14/2022

11.02.2022 Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији општине Куршумлија“, број набавке 13/2022

03.02.2022 Набавка металних канцеларијских ормана за потребе општине Куршумлија, број набавке 12/2022

31.01.2022 Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за потребе општине Куршумлија, број набавке 11/2022

Рок за подношење понуда Набавке
23.12.2021 Набавка новогодишњих пакетића за децу узраста до 15 година, укупно 40 новогодишњих пакетића, број набавке 101/2021

23.12.2021 Набавка рачунарске опреме за потребе служби ван седишта општинске управе општине Куршумлија, број набавке 100/2021

23.12.2021 Набавка штампача за потребе служби ван седишта општинске управе општине Куршумлија, број набавке 99/2021

27.12.2021 Израда и испорука киоска за потребе општине Куршумлија, број набавке 97/2021

21.12.2021 Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији општине Куршумлија, број набавке 95/2021

06.12.2021 Набавка добара за заштиту животне средине – метални контејнери, број набавке 88/2021

29.11.2021 Набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија, број набавке 86/2021

12.11.2021 Набавка услуга социјалне заштите „Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом на територији општине Куршумлија“, број набавке 85/2021

05.11.2021 Набавка услуга ревизије пројекта „Бани на амфи“, број набавке 83/2021

28.10.2021 Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија, број набавке 82/2021

25.10.2021 Набавка услуге интернета, број набавке 80/2021

22.10.2021 Набавка застава Републике Србије и општине Куршумлија, број набавке 81/2021

21.10.2021 Набавка штампача, број набавке 79/2021

21.10.2021 Набавка рачунарске опреме, број набавке 78/2021

18.10.2021 Набавка услуга мобилне телефоније, број набавке 77/2021

08.10.2021 Набавка огревног дрвета за потребе месних канцеларија, број набавке 75/2021

04.10.2021 Набавка услуге ресторана, број набавке 74/2021

08.10.2021 Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње, број набавке 73/2021

27.09.2021 Израда геотехничког елабората за категоризацију земљишта за ископ по (ГН 200) и са дефинисањем стабилности терена и осталих физичко механичких параметара тла за потребе изградње водоводне мреже у Пролом Бањи“, број набавке 72/2021

21.09.2021 Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева у месним заједницама општине Куршумлија, број набавке 68/2021.

13.09.2021 Набавка, испорука и постављање 6 монтажних контејнера намењених за становање, број набавке 66/2021.

12.08.2021 Извођење радова на поправци пешачких стаза по програму савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Куршумлија за 2021. годину – Тротоари у улицама 29. Новембар, део улице Доситеја Обрадовића и део улице Пролетерских бригада, број набавке 61/2021.

13.07.2021 Набавка пропагандног материјала за потребе пројекта Канцеларије за младе Општине Куршумлија „Бани на амфи“, број набавке 50/2021

09.07.2021 Извођење радова на асфалтирању улице Косовке девојке, број набавке 49/2021

23.06.2021 Извођење радова на реконструкцији улице Вука Караџића од улице 16. Фебруар до градског водовода – деоница I од улице 16. Фебруар до улице Косовске у дужини од 147 метара, број набавке 46/2021

18.06.2021 Набавка услуга осигурања, број набавке 45/2021

18.06.2021 Набавка услуга из области заштите од пожара у циљу поступања по мерама из Записника о инспекцијском надзору одељења за ванредне ситуације број 217-3318/21-3 од 05.4.2021.године, број набавке 44/2021

11.06.2021 Набавка канцеларијског материјала, број набавке 43/2021

31.05.2021 Набавка и испорука електричне енергије, број набавке 39/2021

28.05.2021 Набавка грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица, број набавке 38/2021

10.05.2021 Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија, број набавке 32/2021

06.05.2021 Услуга прања аутомобила, број набавке 36/2021

06.05.2021 Вулканизерске услуге, број набавке 35/2021

06.05.2021 Поправка и одржавање аутомобила Југо корал ин, Шкода Фабиа и Dacia Duster, број набавке 34/2021

06.05.2021 Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3, број набавке 33/2021

29.04.2021 Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији општине Куршумлија, број набавке 31/2021

19.04.2021 Извођење преосталих радова на изградњи II Фазе дечјег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији, број набавке 29/2021

12.04.2021 Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа, број набавке 26/2021

05.04.2021 Набавка тонера за потребе Општинске управе општине Куршумлија, број набавке 25/2021

09.04.2021 Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева, број набавке 24/2021

05.04.2021 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 23/2021

05.04.2021 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија, број набавке 22/2021

05.04.2021 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, број набавке 21/2021

02.04.2021 Набавка геодетских услуга, број набавке 20/2021

29.03.2021 Набавка услуга доставе – штампањa докумената, израда коверата са
повратницом, персонална штампа, машинско инсертовање, уштампавање
променљивих адресних података на 1. страни повратнице, број набавке 17/2021

29.03.2021 Набавка услуга доставе – трошкови пријема, преноса и уручења адресованих пошиљки са повратницом, број набавке 16/2021

26.03.2021 Поправка и одржавање рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе Општине Куршумлија, број набавке 15/2021

12.03.2021 Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на
територији општине Куршумлија, број набавке 14/2021

05.03.2021 Набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија, број набавке 13/2021

17.02.2021 Набавка канцеларијског материјала за потребе Председника општине Куршумлија, број набавке 10/2021

17.02.2021 Набавка канцеларијског материјала за потребе Скупштине општине Куршумлија, број набавке 9/2021

17.02.2021 Уступање људских ресурса од стране привредних друштава за обављање
послова код наручиоца, број набавке 8/2021

29.01.2021 Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија, број набавке 4/2021

Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији општине Куршумлија у 2021. години, број набавке 3/2021

Рок за подношење понуда Набавке
11.01.2021 Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за потребе општине Куршумлија у 2021. години, број набавке 110/2020

23.12.2020 Набавка новогодишњих пакетића за децу узраста до 10 година, укупно 22 новогодишња пакетића, број набавке 106/2020

11.12.2020 Набавка новогодишњих украса и новогодишње декорације за украшавање шеталишта и прилаза општини Куршумлија, број набавке 103/2020

14.12.2020 Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија, број набавке 102/2020

14.12.2020 Консултантске услуге везане за приватно јавно партнерство у градском и приградском саобраћају на територији општине Куршумлија, број набавке 101/2020

05.12.2020 Израда Главног пројекта за извођење радова на изградњи саобраћајнице-улице Косовке девојке, насеље Стрелци у Куршумлији, број набавке 100/2020

26.11.2020 Набавка намештаја, учила и школске опреме за потребе опремања просторија предшколске установе у ОШ Милоје Закић у Куршумлији, број набавке 98/2020

23.11.2020 Набавка добара за заштиту живoтне средине – метални контејнери, број набавке 96/2020

 

Одлука 23.11.2020

Набавка грађевинског материјала за три интерно расељена лица у склопу откупа сеоских домаћинстава за интерно расељена лица док су у расељеништву, број набавке 95/2020

12.11.2020 Набавка радова „Радови на поправци електромреже у згради старог СУП-а“, број набавке 93/2020

29.10.2020 Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“, број набавке 88/2020

13.10.2020 Набавка услуге интернета

02.10.2020 Набавка услуге коричења службених књига

03.08.2020 Јавна набавка мале вредности бр. 64/2020 – Извођење додатних радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији

10.08.2020 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 61/2020 – Извођење радова на појачаном одржавању улица и путева, насипањем туцаником на територији општине Куршумлија

06.08.2020 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 62/2020 – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа

13.07.2020 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 55/2020 – Реконструкција и адаптација простора намењеног за јединствено управно место општинске управе општине Куршумлија

11.06.2020 Јавна набавка мале вредности бр. 51/2020 – Набавка услуга осигурања, по партијама

28.05.2020 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 48/2020 – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија

30.04.2020 Јавна набавка мале вредности бр. 45/2020 – Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“

14.05.2020 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 43/2020 – Набавка и испорука електричне енергије

17.03.2020 Јавна набавка бр. 41/2020 – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија

20.03.2020 Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 40/2020 – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“ и „Саветник веб“

19.03.2020 Јавна набавка у преговарачком поступку бр. 39/2020 – Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма – Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА

17.03.2020 Јавна набавка бр. 38/2020 – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева

06.04.2020 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 37/2020 – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа

03.03.2020 Јавна набавка мале вредности бр. 28/2020 – Геодетске услуге

02.03.2020 Јавна набавка бр. 29/2020 – Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија

28.02.2020 Јавна набавка мале вредности бр. 26/2020 – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила, по партијама

16.03.2020 Јавна набавка у отвореном поступку бр. 25/2020 – Извођење радова на доградњи водоводне мреже за насељена места Мачковац и Пљаково у општини Куршумлија

25.02.2020 Набавка материјала за саобраћај ЈНМВ 24/2020 – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија

20.02.2020 Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија

18.02.2020 Набавка тонера за потребе општинске управе општине Куршумлија

13.02.2020 Набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија – ЈНМВ бр. 12/2020

10.02.2020 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија

10.02.2020 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија

10.02.2020 Јавна набавка мале вредности бр. 9/2020 – Уступање људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца

14.02.2020 Набавка услуга штампања, путем наруџбенице бр. 1/2020

28.01.2020 Набавка услуге социјалне заштите бр. 6/2020 „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“

24.01.2020 Ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава Општине Куршумлија 

Датум Обавештење
08.01.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта подземних вода реке Топлица у Куршумлији – бр 106/2019
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.12.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 100/2019 – Набавка грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.12.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 95/2019 – Куповина опреме за саобраћајно техничко опремање зона основних школа, вртића, улица, новом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и опремом
Конкурсна документација
Одговор на постављено питање ради појашњења конкурсне документације бр 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.12.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 94/2019 – Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.12.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 96/2019 – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења за потребе општине Куршумлија у 2020. години
Конкурсна документација
Одговор на постављено питање ради појашњења конкурсне документације бр 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.12.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 92/2019 – Извођење радова на санацији и пресвлачењу слоја од стругане асфалтне масе асфалтом АБ 11 на некатегорисаном путу од улице Филипа Филиповића према насељу „Лугићи“
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.12.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 89/2019 – Набавка добара за заштиту живoтнe средине – метални контејнери
Конкурсна документација
Одговор на постављено питање ради појашњења конкурсне документације бр 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.11.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 87/2019 – Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.11.2019 Позив за подношење понуда за набавку путем наруџбенице 82/2019 – Набавка униформи – основног комплета за припаднике јединице опште намене општине Куршумлија
Образац понуде
01.11.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 81/2019 – Израда пројектне документације за унапређене енергетске ефикасности предшколске установе „Сунце“ у општини Куршумлија
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Одговор на постављено питање ради појашњења конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.10.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 79/2019 – Извођење радова на поправљању саобраћајне инфраструктуре на територији општине Куршумлија по програму Савета за саобраћај
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.09.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 77/2019 – Набавка намештаја и опреме за предшколску установу „Чаролија“ у Куршумлији
Конкурсна документација
Одговор на постављено питање ради појашњења конкурсне документације 1
Одговор на постављено питање ради појашњења конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
19.09.2019 Позив за подношење понуда за набавку огревног дрвета за потребе месних канцеларија
Образац понуде
18.09.2019 Позив за подношење понуда за набавку услуга интернета
Образац понуде
29.08.2019 Позив за подношење понуда за набавку 73/2019 – Набавка усисивача
Образац понуде
20.08.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 71/2019 – Извођење радова на водоводу и канализацији на згради општине Куршумлија
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
02.08.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 68/2019 – Извођење радова на инвестиционом одржавању Предшколске установе „Сунце“ у Куршумлији
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.08.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 67/2019 – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.07.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 66/2019 – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.07.2019 Позив за подношење понуда за набавку путем наруџбенице – 65/2019 Набавка услуге прања аутомобила
Образац понуде
17.07.2019 Позив за подношење понуда за набавку – 64/2019 Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, Puch Mercedes, Peugeot 406, Dacia Duster и Шкода Фабија
Образац понуде
17.07.2019 Позив за подношење понуда за набавку – 63/2019 Набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију општинске управе општине Куршумлија, по партијама
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
16.07.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – 62/2019 Извођење радова на уређењу градског парка “Топлички устанак“ у Куршумлији – отворени поступак
Конкурсна документација
Одговори на питања потенцијалног понуђача за додатна појашњења конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора
14.06.2019 Позив за подношење понуда за набавку путем наруџбенице – 60/2019 Набавка опреме за видео надзор у згради општине Куршумлија
Образац понуде
14.06.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – 56/2019 Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора – партије 3, 4 и 6
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 4
Обавештење о закљученом уговору – партија 6
05.06.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга ЈНМВ – 54/2019 Набавка услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација
Одговори питања потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.06.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 53/2019 – Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
31.05.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 52/2019 – Извођење радова на реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом улице Воје Стојановића, улице Милана Ракића, улице Др Мелгарад прилаз 3 у Куршумлији и везе државног пута Рударе – Пролом са општинским путем Пролом – Пупавце
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације број 1
Измена и допуна конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.05.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 46/2019 – Грађевински радови на реализацији пројекта „Елаборат регулација водотока другог реда у општини Куршумлији I – фаза
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора
15.05.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 47/2019 – Набавка услуга осигурања, по партијама:

– Партија 1) Улуге осигурања имовине
– Партија 2) Услуге осигурања запослених
– Партија 3) Услуге осигурања моторних возила (аутокаско)

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 3

09.05.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 45/2019 – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.04.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 43/2019 – Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.04.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 40/2019 – Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка (за партије бр. 3, 4, 6)
Одлука о додели уговора (за партије бр. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11)
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 5
Обавештење о закљученом уговору – партија 7
Обавештење о закљученом уговору – партија 8
Обавештење о закљученом уговору – партија 9
Обавештење о закљученом уговору – партија 10
Обавештење о закљученом уговору – партија 11
Обавештење о обустави поступка – партија 3
Обавештење о обустави поступка – партија 4
Обавештење о обустави поступка – партија 6
03.04.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку 37/2019 – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку ЈНМВ – 32/2019 Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације бр 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.03.2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга поправке и одржавања рачунарског програма „Трезор – саветник“ и „Саветник веб“
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.03.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку ЈНМВ – 27/2019 Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија
Конкурсна документација
Одговор на постављено питање бр. 1 за појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.03.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/2019 – Набавка и испорука електричне енергије
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.03.2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга поправке и одржавања рачунарског програма – Информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење закљученом уговору
11.03.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/2019 – Извођење радова на замени азбесних цеви у систему водоснабдевања у општини Куршумлија за боље услове живота становништва
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.03.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/2019 – Израда Плана детаљне регулације „Барлово станица“ и „Барловски вис“ на подручју КО Барлово, општина Куршумлија
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.02.2019 Позив за подношење понуде за јавну набавку за набавку путем наруџбенице број 14/2019 – „Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Општине Куршумлија“
Конкурсна документација
12.02.2019 Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности број 13/2019 – набавка материјала за одржавање уличне расвете на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.02.2019 Позив за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Куршумлија
25.01.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга ЈНМВ – 6/2019 Уступање људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
21.01.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“ ЈНМВ- 4/2019
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Датум Обавештење
04.12.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлуку о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
19.11.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одговор на појашњење конкурсне документације 2
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одговор на појашњење конкурсне документације 3
Одговор на појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора
02.11.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на асфалтирању тротоара на делу улице Доситеја Обрадовића и Михајла Пупина, насеље „Расадник“ поред вртића „Чаролија“
Конкурсна документација за јавну набавку
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.10.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.10.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.10.2018 Позив за подношење понуда за набавку – Набавка две приручне апотеке за потребе личне, узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и других несрећа локалне самоуправе општине Куршумлија
Образац понуде за набавку
05.10.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за четири куће интерно расељених лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.10.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.10.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за једну кућу избеглог лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.10.2018 Позив за подношење понуда за набавку – Набавка услуга интернета
Образац понуде за набавку
02.10.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом у селу Дединце, засеок Лугићи и улице Стеван Бинички прилаз III у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на тротоару у улици Радомира Миловановића Само и у улици Његошевој у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.09.2018 Позив за подношење понуда за набавку путем наруџбенице – Набавка огревног дрвета за потребе месних канцеларија
Образац понуде за набавку путем наруџбенице
03.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услугу превоза „гребаног“ асфалта на релацији Ново село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.09.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на тротоару у улици Косовској у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.08.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за 3 куће у склопу откупа сеоских домаћинстава за интерно расељена лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.08.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка канцеларијског материјала, по партијама:
Партија 1) Набавка канцеларијског материјала
Партија 2) Набавка тонера
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о измени уговора за партију 2
09.08.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију Општинске управе општине Куршумлија, по партијама:
Партија 1) Набавка услуга ресторана
Партија 2) Набавка пића и других добара са доставом за потребе кафе кухиње
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
01.08.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања јединице локалне самоуправе општине
Образац понуде за јавну набавку
25.07.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.07.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услугу превоза гребаног асфалта на релацији Ново село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
18.06.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.06.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка противградних ракета
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији, поправци и појачаном одржавању и пресвлачењу асфалтом улице Косанчић Ивана; засеок Петровићи у Пљакову; засеок Пипићи у Пљакову и улице Солунске у Пролом Бањи.
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила, по партијама:
Партија 1) Поправка и одржавање аутомобила Мазда 6 и Мазда 3
Партија 2) Поправка и одржавање аутомобила Застава 101, Југо 55, Југо корал ин, Пуцх Мерцедес, Пеугеот 406 и Дациа Дустер
Партија 3) Вулканизерске услуге
Партија 4) Прање аутомобила
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 4
16.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Израдa пројектне документације по Обједињеној законској процедури за изградњу и реконструкцију улице Карађорђеве, од улице 16.Фебруар до улице Радош Јовановић „Сеља“, улице Драгана Милуновића „Џулета“и дела улице Косте Војиновића у Куршумлији)
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одговор на појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга осигурања, по партијама
Партија 1) Улуге осигурања имовине
Партија 2) Услуге осигурања запослених
Партија 3) Услуге осигурања моторних возила (аутокаско)
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
04.05.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позва – Извођење додатних радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.05.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга израде процене угрожености општине Куршумлија од елементарних непогода и других несрећа и израде плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.04.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.04.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом на територији Општине Куршумлија“
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.04.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на асфалтирању улице Палих бораца у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне документације 1
Одговор на појашњење конкурсне документације 2
Одговор на појашњење конкурсне документације 3
Одговор на појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
28.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.03.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позва – Извођење додатних радова на изградњи водоводне мреже „Соколовица”
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услуге поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.02.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка и испорука електричне енергије
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.02.2018. Обавештење о покретању преговарапчког поступка – Набавка услуга поправке и одржавања рачунарског програма ИС ЛПА
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.02.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера Трезор-Саветник
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.01.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга социјалне заштите „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом“
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на појашњење конкурсне докуменатације
Одлука о додели уговора
Датум Обавештење
19.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Израда студије о процени утицаја на животну средину постројења за пречишћавање отпадних вода у Луковској бањи
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење наставка радова на путном правцу Кастрат – Илићи – Симовићи
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на постављено питање бр 1.
Одлука о додели говора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели говора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Прва измена и допуна Плана Генералне регулације
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на постављено питање број 1.
Одлуку о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка пнеуматика за службене аутомобиле општинске управе општине Куршмлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
07.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на регулацији река на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на питање број 1.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.12.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка контејнера
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације на питање број 1.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.11.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка пнеуматика за службене аутомобиле општинске управе општине Куршмлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Појашњење конкурсне документације – Одговор на постављено питање бр. 1 потенцијалног понуђача
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
17.11.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор на постављено питање у вези јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.10.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи тротоара по програму за саобраћај у улици Косанчић Ивана – Кастрат у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.10.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на регулацији река на територији Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка огревног дрвета за потребе месних канцеларија
Конкурсна документација за јавну набавку
25.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала при откупу сеоских кућа за потребе интерно расељених лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка противградних ракета
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на локацији: „Џодина воденица“- у селу Дединац
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи V фазе канализационе мреже са прикључцима у насељу Болнички поток
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.09.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на појачаном одржавању дела улице Панчићеве у Куршумији
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Додатне услуге превоза „гребаног“ асфалта на релацији Ново Село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка противградних ракета
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
10.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга ресторана и доставе пића и других добара за репрезентацију општинске управе општине Куршумлија, по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
09.08.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Крпљење ударних рупа на улицама и путевима на територији Општине Куршумлија и асфалтирање прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка геодетских услуга за потребе општинске управе општине Куршумлија по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
13.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на изградњи IV фазе канализационе мреже са прикључцима у насељу Болнички поток
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Измена конкурсне документације
Одговор на питање за појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Текуће поправке путева на територији Месне заједнице Рача
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
06.07.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуге превоза „гребаног“ асфалта на релацији Ново Село – Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила, по партијама, ЈНМВ-60/2017
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 4
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
12.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка услуге осигурања по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
08.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Извођење радова на асфалтирању путних праваца: Мачковац – Чарапићи – Симићи; Ул. Др.Хаџића наставак према гробљу; Тмавско брдо; Реконструкција некатегорисаног општинског пута (ОП II-12) Доња Микуљана- Дубрава, Реконструкција некатегорисаног пута: Бело поље (ОП I-6) Засеок „Старо село“ и асфалтирање улице Боже Јордановића
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор бр. 1 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор бр. 2 на постављено питање потенцијалног понуђача
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.05.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Услуга мобилне телефоније
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговор бр. 1 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор бр. 2 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку број 52/2017 – Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији, доградњи и изради недостајуће инфраструктуре
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
12.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка канцеларијског материјала по партијама
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Измењени образац конкурсне документације
Одговор бр 1 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одговор бр 2 на постављено питање потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
05.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за додатну помоћ за адаптацију набављене непокретности интерно расељених лица
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.03.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку број 46/2017 – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017. Позив за достављање понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку – Набавка материјала за саобраћај
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017. Позив за достављање понуда – Изградња водоводне мреже Соколовица ЈНМВ-40/2017
Конкурсна документација за јавну набавку – Изградња водоводне мреже Соколовица
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.03.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог програма (софтвера) – IS LPA
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Мишљење Управе за јавне набавке о основаности преговарачког поступка
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку
Обавештење о закљученом уговору
15.03.2017. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива – Набавка услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера – „Трезор-Саветник“
Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку
Мишљење Управе за јавне набавке о основаности преговарачког поступка
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку
Обавештење о закљученом уговору
13.03.2017. Позив за достављање понуда за јавну набавку – Извођење радова на пресфлачењу асфалтом улице Стевана Биничког и улице Бранка Радичевића
Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на пресфлачењу асфалтом улице Стевана Биничког и улице Бранка Радичевића
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору
06.03.2017. Позив за достављање понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Конкурсна документација за јавну набавку – Извођење радова на санацији, реконструкцији и асфалтирању прилаза и платоа
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2017. Позив за достављање понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Конкурсна документација за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за потребе изградње – поправке улица и путева
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности
Обавештење о обустави поступка
01.03.2017. Позив за достављање понуда за – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку – Поправка и одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Куршумлија
Одговор на постављено питање – појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.02.2017. Позив за достављање понуда за – ЈНМВ Услуга поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе Општине Куршумлија
Конкурсна документација за јавну набавку – ЈНМВ Услуга поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе Општине Куршумлија
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
Обавештење о закљученом уговору
27.02.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/2017 –“Крпљење ударних рупа, улегнућа и других неравнина на улицама и општинским путевима на територији општине Куршумлија“
Конкурсна документација за јавну набавку број 25/2017 – крпљење ударних рупа, улегнућа и неравнина на улицама
Одлука о додели уговора за јавну набавку 25/2017 – крпљење ударних рупа, улегнућа и неравнина на улицама
Обавештење о закљученом уговору
24.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка и испорука електричне енергије
Образац понуде – Набавка и испорука електричне енергије
Одлука о додели уговора – набавка и испорука електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
02.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене просторија Општине Куршумлија
Образац понуде – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене
01.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија
Образац понуде – набавка материјала за саобраћај
01.02.2017. Позив за достављање понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија
Образац понуде – набавка материјала за саобраћај
31.01.2017. Позив за достављање понуда – ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Куршумлија
17.01.2017. Позив за достављање понуда – Набавка шиваћих машина у поступку набавке робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву
Образац понуде
План јавних набавки за 2016. годину

– План јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена и допуна бр. 1. Плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена и допуна бр. 2. Плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена и допуна бр. 3. Плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Општинске управе општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2016. годину – Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– Измена и допуна Плана јавних набавки број 1. за наручиоца Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2016. годину – Скупштина општине Куршумлија

– Измена и допуна Плана јавних набавки број 1. за наручиоца Скупштине општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Скупштина општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2016. годину – Правобранилаштво општине Куршумлија

– Одлука интерни акт Правобранилаштво општине Куршумлија

Датум Обавештење
30.12.2016. Одлука о измени уговора за јавну набавку радова – извођење радова на реконструкцији тротоара у улици Топлице Милана
30.12.2016. Одлука о измени уговора за јавну набавку радова – уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Куршумлија
20.12.2016. Позив за достављање понуда – ЈНМВ набавка фекалне пумпе
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.12.2016. Позив за достављање понуде – Радови на санацији цурења воде из леве коморе резервоара „Боровњак“
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр. 1
Одлука о додели уговора
Одлука о измени и допуни Одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.12.2016. Позив за достављање понуда у поступку набавке услуга поправки и одржавања аутомобила Мазда 3 и Мазда 6
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.12.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка специјализованог софтверског пакета ГИС у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“
Конкурсна документација
Измена бр. 1 конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку
18.11.2016. Позив за достављање понуда у поступку набавке – Набавка штампача за потребе Општинске управе
Конкурсна документација
Одговор бр. 1 на постављено питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.11.2016. Позив за подношење понуда – Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, по партијама, ЈНМВ 92/2016
Конкурсна документација у поступку набавке добара
Одлука о додели уговора и обустави поступка – партију 3
Обавештење о обустави преговарачког поступка – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 5
Обавештење о уакљученом уговору – партија 4
09.11.2016. Позив за подношење понуда – Извођење радова на одржавању зграде Општинске управе Општине Куршумлија, ЈНМВ 89/2016 
Конкурсна документација у поступку набавке радова
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
07.11.2016. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе, ЈНМВ-90/2016
Конкурсна документација – Услуге одржавања, ажурирања и развоја сајта општине Куршумлија и сајта Канцеларије за младе
Одговор на постављено питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.11.2016. Позив за подношење понуда у поступку набавке радова – Непредвиђени радови на уређењу просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ ЈНМВ 88/2016
Конкурсна документација – Непредвиђени радови на уређењу просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
04.11.2016. Позив за подношење понуда – Извођење радова на санацији дела ОШ „Милоје Закић“ – I фаза – учионички блок у оквиру пројекта „Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз промену концепта енергетске ефикасности“
Конкурсна документација за набавку радова – Извођење радова на санацији дела ОШ „Милоје Закић“ – I фаза – учионички блок
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора
28.10.2016. Позив за подношење понуда – ОШ Милоје Закић санитарни радови
Конкурсна документација – ОШ Милоје Закић санитарни радови
Измена конкурсне документације број 1.
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.10.2016. Позив за достављање понуда – Израда пројектно техничке документације – водозахват на реци Топлици и доводни цевовод од водозахвата до инфилтационих базена на постројењу за прераду воде за пиће ЈНМВ 80/2016
Конкурсна документација за набавку услуга – Израда пројектно техничке документације – водозахват на реци Топлици и доводни цевовод од водозахвата до инфилтационих базена на постројењу за прераду воде за пиће ЈНМВ 80/2016
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.10.2016. Позив за подношење понуда – Набавка контејнера за рециклажни отпад, канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру пројкта „Увођење примарног раздвајања отпада из домаћинства путем рециклажних острва у Општини Куршумлија“, ЈНМВ 84/2016
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка контејнера за рециклажни отпад, канти и опреме за сортирање и складиштење у оквиру пројкта „Увођење примарног раздвајања отпада из домаћинства путем рециклажних острва у Општини Куршумлија“, ЈНМВ 84/2016
Измена Конкурсне документације – Набавка контејнера ГИЗ 2016
Измењени образац контејнери ГИЗ 2016
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 Набавка контејнера за рециклажни отпад
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 Набавка канти за мешани отпад
11.10.2016. Позив за подношење понуда – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Конкурсна документација за ЈНМВ – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Одговор број 1. на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Одговор број 2. на питање потенцијалног понуђача за ЈНМВ – Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2
21.09.2016. Позив за подношење понуда – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални развој и развој туризма , ЈНМВ 71/2016
Конкурсна документација за набавку услуга – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални развој и развој туризма , ЈНМВ 71/2016
Одговор број 1. на питање потенцијалног понуђача – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта “ ГИС као оруђе за интегрални локални развој и развој туризма ЈНМВ 71/2016
Одлуку о додели Уговора у поступку ЈНМВ број 71/2016 – Набавка услуга геодетског снимања комуналне инфраструктуре
Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ 71/2016
20.09.2016. Позив за подношење понуда – Набавка огревног дрвета за потребе Месних заједница бр. 70/2016
Образац понуде у поступку набавке добара – Набавка огревног дрвета за потребе Месних заједница бр. 70/2016
31.08.2016. Позив за подношење понуда – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
Конкурсна документација у набавци радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
Одлука о додели Уговора у поступку набавке радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
Одлука о додели Уговора у поступку набавке радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
31.08.2016. Позив за подношење понуда – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Конкурсна документација у набавци услуга – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Појашњење број 1. у набавци услуга – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Одлука о додели Уговора у набавци услуга – Набавка геодетских услуга за потребе спровођења управног поступка ЈНМВ 66/2016
Обавештење о закљученом Уговору у поступку набавке радова – Уређење просторија Канцеларије за младе у оквиру пројекта „Кутак за младе“ у поновљеном поступку ЈНМВ 67/2016
18.08.2016. Позив за подношење понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија
Образац понуде у набавци добара – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Председника општине и Општинског већа општине Куршумлија
18.08.2016. Позив за подношење понуда – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Курсумлија
Образац понуде – Набавка добара – Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе Скупштине општине Куршумлија
16.08.2016. Позив за поношење понуда – у набавци услуга интернета
Образац понуде – у набавци услуга интернета
11.08.2016. Позив за подношење понуда у набавци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Конкурсна документација у набавци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Појашњење број 1. у набаци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Појашњење број 1. у набаци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Обавештење о закљученом Уговору за набавку добара – Набавка канцеларијског намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
11.08.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе ОУ по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 57/2016
Конкурсна документација за набавку услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе ОУ по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 57/2016
Одлука о доделу Уговора, у набавци намештаја за потребе Општинске управе ЈНМВ 58/2016
Обавештење о закључену Уговора у набавци услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе Општинске управе партија 1. ЈНМВ 57/2016
Обавештење о закљученом Уговору у набавци услуга ресторана и доставе хране и пића за потребе Општинске управе по партијама ПАРТИЈА 2, ЈНМВ 57/2016
05.08.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга партија 1 – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
Конкурсна документација за набавку добара партија 1 – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
Одговор број 1. за партију 1, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016.
Одлуку о додели Уговора за партију 1. у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама у у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
Обавештење о закљученом Уговору за партију 1, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама у поновљеном поступку ЈНМВ 55/2016
01.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Odgovor broj.1 za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Odluku o dodeli Ugovora za nabavku dobara – nabavka kancelarijskog nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016.
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ JNMV 54/2016.
29.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – UREĐENJE PROSTORIJA Kancelarije za mlade U OKVIRU PROJEKTA KUTAK ZA MLADE, JNMV 53/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – UREĐENJE PROSTORIJA Kancelarije za mlade U OKVIRU PROJEKTA KUTAK ZA MLADE, JNMV 53/2016
Odluku o obustavi postupka javne nabavke za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“, JNMV 53/2016
Odgovor broj 1. na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača u postupku za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ JNMV 53/2016.
18.07.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Измена БР. 1 КД – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Измењена Конкурсна документација – Набавка грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Одлуку о додели Уговора за набавку грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛЛ, ЈНМВ 50/2016.
Обавештење о закљученом Уговору за набавку грађевинског материјала за реализацију додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом ИРЛ, ЈНМВ 50/2016.
18.07.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016 
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016
Одговор бр.1 – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016
Одлука о додели уговора – Набавка рачунарске опреме и штампача по партијама – ЈНМВ 51/2016
Обавештење о обустави поступка за партију 1, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама ЈНМВ 51/2016
Обавештење о закљученом уговору за партију 2, у набавци рачунарске опреме и штампача по партијама ЈНМВ 51/2016
03.06.2016. Позив за подношење понуда за набавку услуга – Набавка услуга израде акционог плана за развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ 
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка услуга израде акционог плана за развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ ЈНМВ-44/2016. 
Одлука о додели уговора за набавку услуга – Набавка услуга израде акционог плана за развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ ЈНМВ-44/2016
Обавештење о закљученом уговору – акциони план ГИС
04.05.2016. Позив за подношење понуда – набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама
Конкурсна документација – набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама
Одговор број 1. на постављено питање потенцијалног понуђача за набавку услуга – набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама
Одлука о додели уговора за набавку услуга – набавка услуга и одржавање аутомобила по партијама
Обавештење о додели уговора за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 5
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 1
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 2
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 3
Обавештење о закљученим уговору за набавку услуга – Набавка услуга поправки и одржавања аутомобила по партијама, Партија 4
28.04.2016. Позив за подношење понуда – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
Конкурсна документација – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
Одлука о додели уговора за набавку добара – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива
01.04.2016. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација за набавку услуга мобилне телефоније
Одговор број 2. на питања потенцијалних понуђача за набавку услуга мобилне телефоније
Одговор број 3. на питања потенцијалних понуђача за набавку услуга мобилне телефоније
Одлука о додели Уговора за набавку услуга мобилне телефоније
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније
01.04.2016. Конкурс за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години.
Пријава за конкурисање
Образац буџета и ревидираног буџета
Обавештење о датуму објаве Конкурса за суфинасирање пројеката
Решење о именовању чланова комисије за оцену пројеката у оквиру Конкурса за суфинасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
Решење о изменама и допунама решења о именовању чланова комисије за оцену пројеката у оквиру конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинасирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
03.03.2016. Позив за подношење понуде – Набавка канцеларијског материјала по партијама 2016.
Конкурсна документација за набавку добара – Набавка канцеларијског материјала по партијама 2016.
Записник о отварању понуда за набавку добара – Набавка канцеларијског материјала по партијама
Обавештење о закљученом уговору за партију 1. – Набавка канцеларијског материјала по партијама
Обавештење о закљученом уговору за партију 2. – Набавка канцеларијског материјала по партијама
26.02.2016. Позив за подношење понуде – Набавка електричне енергије
Конкурсну документацију за набавку добара – Набавка електричне енергије
Одлука о додели Уговора за набавку добара – Набавка електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – Набавка електричне енергије
25.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка услуга штампања
Образац понуде за набавку услуга штампања
24.02.2016. Позив за подношење понуда – технички преглед возила
Образац понуде за набавку услуга техничког прегледа возила у циљу регистрације
23.02.2016. Позив за покретање поступка
Конкурсна документација за набавку услуга поправке и одржавања рачунара и рачунарске мреже у згради општине Куршумлија
Одлука о додели Уговора за набавку услуга поправке и одржавања рачунара и рачунарске мреже у згради општине Куршумлија
Обавештење о закључењу Уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга поправке и одржавања рачунара и рачунарске мреже.
19.02.2016. Позив за подношење понуда
Образац понуде за набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама општине Куршумллија
11.02.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсну документација
Мишљење УЈН за покретање преговарачког поступка без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рацуноводственог софтвера ПУПИН ИС ЛПА
Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера ПУПИН ИС ЛПА
11.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка једне моторне тестере
Образац понуде за набавку једне МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ у оквиру набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Курсумлија
11.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка једног витла
Образац понуде за набавку једног витла у оквиру набавке добара неопходних за вршење доходовних активности за потребе интерно расељених лица са територије општине Курсумлија
10.02.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Мишљење УЈН за поктерање преговарачког поступка без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера ТРЕЗОР САВЕТНИК
Одлука о додели Уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за набавку услуга поправке и одржавања рачуноводственог софтвера Трезор Саветник
04.02.2016. Позив за подношење понуда – набавка услуга коричења службених књига – коричење матичних књига
Образац понуде у набавци услуга – коричење службених књига – коричење матичних књига
01.02.2016. Позив за подношење понуда за ноћно орочавање вишка ликвидних средстава општине Кушумлија у 2016. години
План јавних набавки за 2024. годину
План јавних набавки за 2023. годину
План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2020. годину

– План јавних набавки за 2020. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2020. годину – измена бр. 1 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2020. годину – измена бр. 2 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2020. годину – измена бр. 3 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2020. годину у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник RS 91/2019)  – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2020. годину – Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2020. годину – Скупштина општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2020. годину – Правобранилаштво општине Куршумлија

План јавних набавки за 2019. годину

– План јавних набавки за 2019. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 1 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 2 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 3 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 4 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 5 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 6 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 7 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – Председник и Општинско веће општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2019. годину – Скупштина општине Куршумлија

-План јавних набавки за 2019. годину – Правобранилаштво општине Куршумлија

План јавних набавки за 2018. годину

– План јавних набавки за 2018. годину – “Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 1 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 2 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 3 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 4 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 5 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 6 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– Измена плана јавних набавки бр. 7 – „Општинска управа општине Куршумлија“

– План јавних набавки за 2018. годину – „Правобаранилаштво општине Куршумлија“

– План јавних набавки за 2018. годину – „Скупштина општине Куршумлија“

– План јавних набавки за 2018. годину – „Председник општине и Општинско веће општине Куршумлија“

План јавних набавки за 2017. годину

– План јавних набавки за 2017. годину – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 1 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 2 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 3 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 4 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 5 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 6 – Општинска управа општине Куршумлија

– Измена плана јавних набавки бр. 7 – Општинска управа општине Куршумлија

– План јавних набавки за 2017. годину – Председник и Општинско веће општине Куршумлија

 

Јавне набавке архива

Јавне набавке 2015-2013

 

Месне заједнице
План јавних набавки за 2017. годину

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Доња Микуљана  

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац – измена бр. 1 

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково – измена бр. 1

– План јавних набавки за 2017. годину  – Месна заједница Рача

Месне заједнице општине Куршумлија – тендери и јавне набавке

На овој страници можете пронаћи све тендере и јавне набавке које расписују Месне заједнице са територије општине Куршумлија, хронолошки поређане по датуму објављивања.

План јавних набавки за 2019. годину

– План јавних набавки за 2019. годину – Месна заједница Спанце

– План јавних набавки за 2019. годину – Месна заједница Тмава

– План јавних набавки за 2019. годину – Месна заједница Доња Микуљана

– План јавних набавки за 2019. годину – Месна заједница Рача

– План јавних набавки за 2019. годину – Месна заједница Барлово

План јавних набавки за 2018. годину

– План јавних набавки за 2018. годину – Месна заједница Добри До

– План јавних набавки за 2018. годину – Месна заједница Мачковац

План јавних набавки за 2017. годину

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Доња Микуљана  

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Мачковац – измена бр. 1 

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково

– План јавних набавки за 2017. годину – Месна заједница Луково – измена бр. 1

– План јавних набавки за 2017. годину  – Месна заједница Рача

Рок за подношење понуда Набавке
04.01.2021 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Тмава
Образац понуде
29.12.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Марковиће
Образац понуде
23.12.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Мердаре
Образац понуде
18.12.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Куршумлијска Бања
Образац понуде
30.11.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Барлово
Образац понуде
27.11.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Жуч
Образац понуде
24.11.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Пепељевац
Образац понуде
18.11.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Тмава
Образац понуде
13.11.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Спанце
Образац понуде
Одлука о додели уговора
09.11.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Рударе
Образац понуде
Одлука о додели уговора
06.11.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Рача
Образац понуде
Одлука о додели уговора
27.10.2020 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Коњува
Образац понуде
Одлука о додели уговора
12.12.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Барлово
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.11.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Доња Микуљана
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.10.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Тмава
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.10.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Спанце
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.10.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Рача
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.10.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Тмава
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
02.10.2019 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Спанце
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.11.2018 Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Добри До
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели о уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.06.2018. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Поправка путева у Месној заједници Мачковац
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закученом уговору
29.11.2017. Позив за подношење понуда – Поправке путева на територији Месне заједнице Луково
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.07.2017. Позив за подношење понуда – Текуће поправке путева на територији Месне заједнице Мачковац
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закученом уговору
06.04.2017. Позив за подношење понуда за јавну набавку – Текуће поправке путева на територији Месне заједнице Доња Микуљана
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора