Датум објаве Предмет јавног увида Увид траје до
14.03.2024 Рани јавни увид поводом израде Првих измена и допуна плана генералне регулације Куршумлијска Бања – парцијалне измене 28.03.2024
05.12.2023 План детаљне регулације државних путева на простору Радан планине: IIA реда бр. 229, IIA реда бр. 228 и IIB реда бр. 431, на територијама општина Куршумлија, Медвеђа и Бојник и града Прокупља – деоница државног пута IIA- 228 на територији општине Куршумлија 19.12.2023
27.09.2022 Јавни увид у Нацрт других измена и допуна Плана генералне регулације Куршумлија – парцијалне измене 11.10.2022
13.05.2019 Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „Барлово станица“ и „Барловски вис“ 27.05.2019
19.03.2019 Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације „Центар насеља“ 17.04.2019
14.03.2019 Јавна презентација Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на локацији к.п. бр. 3407 КО Куршумлија (Metalac Company DOO) 20.03.2019

1. Текст огласа за Јавни увид (word и pdf)

2. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији (текст и графика)

3. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи (текст и графика)

4. Стратешка процена утицаја на животну средину ПДР ППОВ у Пролом бањи.

Општинска управа општине Куршумлија оглашава Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „привредних делатности – стара задруга“ на подручју КО Куршумлија

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 04.02.2019.године до 18.02.2019.године, у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и очекиваним ефектима планирања.

Текст огласа за Рани јавни увид

Материјали за јавни увид: