7. decembra 2018.

Javna rasprava o Nacrtu Statuta opštine Kuršumlija

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj  samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 –dr. zakon i 47/2018), člana 99. Statuta opštine […]
7. decembra 2018.

Vandalizmu nikad kraja – JPKD Toplica

Previše je tužno posmatrati ovakve stvari koje se dešavaju kod nas, u našem okruženju. Ovo već premašuje granice raznih slučajnosti u koje smo nekako i verovali, […]
6. decembra 2018.

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kuršumlija za 2019. godinu

U ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi […]
30. novembra 2018.

Održana peta Džipijada „Radan 2018“

U sredu, 28. novembra, uspešno je održana tradicionalna, peta po redu – Džipijada „Radan 2018“. Organizator je Turistički klaster Radanskog područja, koji obuhvata teritorije pet opština […]
29. novembra 2018.

Obaveštenje o produženju roka Javnog poziva za kioske

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kuršumlija, br. II-02-113/2018-7 od 08.11.2018. godine, a u skladu sa članom 8.,9. i 10. Odluke o postavljanju kioska („Sl.list opštine […]