24. jula 2021.

Mr Marko Aleksić održao predavanje u Kuršumliji, pod nazivom „Vojska i viteštvo u srednjovekovnoj Srbiji“

U utorak 20. jula sa početkom u 20 časova u sali opštine Kuršumlija arheolog mr Marko Aleksić održao je predavanje pod nazivom „Vojska i viteštvo u […]
17. jula 2021.

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Kuršumlija

Na osnovu Odluke opštinskog veća o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske […]
13. jula 2021.

Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Kuršumlija raspisuju Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2021. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Kuršumlija raspisuju javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2021. godini – LAPZ sufinansiranje.
12. jula 2021.

Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Kuršumlija raspisuju Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Kuršumlija raspisuju Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini.
2. jula 2021.

Oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2021. godinu – drugi krug

Na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Odluke o određivanju […]