24. decembra 2018.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta poslovno-turističkog kompleksa na katastarskoj parceli br. 3410 KO Kuršumlija

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09,64-US, 24/11, 121/12, 43/13-US, 50/13-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) i čl. […]
20. decembra 2018.

Rezultati konkursa za dodelu stipendija za 2018/2019. godinu

Stipendije – apsolventi koji su ispunili uslove konkursa i koji su ostvarili pravo na opštinsku stipendiju Stipendije – studenti koji su ispunili uslove konkursa i ostvarili […]
17. decembra 2018.

Većnici opštine Kuršumlija usvojili predlog Odluke o budžetu za narednu godinu

U kabinetu predsednika opštine u petak 14. decembra održana je dvadesta sednica Opštinskog veća opštine Kuršumlija u 2018. godini, kojom je predsedavao – Radoljub Vidić, predsednik […]
10. decembra 2018.

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E–80, deonica Niš-Merdare

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 […]
7. decembra 2018.

Javna rasprava o Nacrtu Statuta opštine Kuršumlija

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj  samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 –dr. zakon i 47/2018), člana 99. Statuta opštine […]

Partneri Opštine na projektima