24. februara 2021.

Obeležavanje 104. godišnjice Topličkog ustanka 26. februara u Mačkovcu

Opština Kuršumlija u saradnji sa Turističkom organizacijom Kuršumlije u petak 26. februara u selu Mačkovac, obeležiće 104. godišnjicu Topličkog ustanka. Program obeležavanja počinje u 10 časova […]
20. februara 2021.

Rezultati testiranja 19. februara: testirano 54 lica, 14 pacijenata pozitivno na kovid

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Kuršumlija, dr Uranije Petrović, 19. februara je u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljen 91 pregled. Na virus COVID-19 je testirano 54 lica […]
19. februara 2021.

Rezultati testiranja 18. februara: testirano 45 lica, 15 pacijenata pozitivno na kovid

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Kuršumlija, dr Uranije Petrović, 18. februara je u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljeno 125 pregleda. Na virus COVID-19 je testirano 45 lica […]
19. februara 2021.

Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kuršumlija u postupku prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu člana 99.stav 1.i 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12 ,42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, […]
18. februara 2021.

Rezultati testiranja 17. februara: testirano 46 lica, 16 pacijenata pozitivno na kovid

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Kuršumlija, dr Uranije Petrović, 17. februara je u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljeno 106 pregleda. Na virus COVID-19 je testirano 46 lica […]