10. decembra 2018.

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E–80, deonica Niš-Merdare

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 […]
7. decembra 2018.

Javna rasprava o Nacrtu Statuta opštine Kuršumlija

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj  samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 –dr. zakon i 47/2018), člana 99. Statuta opštine […]
7. decembra 2018.

Vandalizmu nikad kraja – JPKD Toplica

Previše je tužno posmatrati ovakve stvari koje se dešavaju kod nas, u našem okruženju. Ovo već premašuje granice raznih slučajnosti u koje smo nekako i verovali, […]
6. decembra 2018.

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kuršumlija za 2019. godinu

U ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu svako ima pravo da bude obavešten o stanju životne sredine i da učestvuje u postupku donošenja odluka čije bi […]
30. novembra 2018.

Održana peta Džipijada „Radan 2018“

U sredu, 28. novembra, uspešno je održana tradicionalna, peta po redu – Džipijada „Radan 2018“. Organizator je Turistički klaster Radanskog područja, koji obuhvata teritorije pet opština […]