4. decembra 2019.

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja opštine Kuršumlija za period 2020-2027.

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ […]
4. decembra 2019.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Kuršumlija u delu planiranja investicija za budžetsku 2020. godinu

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ […]
3. decembra 2019.

Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija – treći krug

Na osnovu Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija, Odluke Skupštine opštine Kuršumlija, Rešenja Predsednika opštine Kuršumlija i Zaključka Predsednika opštine […]
29. novembra 2019.

Javna rasprava o nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javne površine

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ […]
29. novembra 2019.

Javna rasprava o nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ […]