29. maja 2019.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Prokuplje u saradnji sa Opštinom Kuršumlija raspisuje Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini.
29. maja 2019.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Prokuplje u saradnji sa Opštinom Kuršumlija raspisuje Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica […]
28. maja 2019.

Javni poziv za nadmetanje za izdavanje u zakup površina javne namene za postavljanje kioska

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kuršumlija, Komisija za sprovođenje postupka izdavanja površina javne namene za postavljanje kioska, dana 28.05.2019. godine, raspisuje javni poziv za javno […]
27. maja 2019.

Sportske igre mladih 08. juna u Kuršumliji

Kuršumija je jedan od 25 gradova u Srbiji koji će u 2019. godini organizovati igre mladih. Najveća sportska manfiestacija u regionu “SPORTSKE IGRE MLADIH” dolazi četvrti […]
27. maja 2019.

Oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu

Na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Odluke o određivanju […]

Partneri Opštine na projektima