26. oktobra 2018.

Biblioteka – rezultati Nagradnog literarnog konkursa povodom Jubileja 850 god. Nemanjinih zadužbina

REZULTATI NAGRADNOG LITERARNI KONKURSA POVODOM JUBILEJA 850 GODINA OD PODIZANJA PRVIH NEMANJINIH ZADUŽBINA U KURŠUMLIJI  Pregledajući svih 29 na prispelih literarnih radova iz svih kuršumlijskih osnovnih […]
26. oktobra 2018.

Obaveštenje – I. faza pripremnih radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca u Kuršumliji

Obaveštavaju se građani opštine Kuršumlija da je u toku realizacija I.faze pripremnih radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca u Kuršumliji i da je Odeljenje za privredu […]
26. oktobra 2018.

Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije Lukovska banja

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09,64-US, 24/11, 121/12, 43/13-US, 50/13-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014 ), čl. […]
22. oktobra 2018.

Biblioteka – Izložba povodom Jubileja 850 godina Nemanjinih zadužbina

U sklopu obeležavanja JUBILEJA 850 GODINA OD PODIZANJA PRVIH NEMANJINIH ZADUŽBINA U KURŠUMLIJI, u  ponedeljak, 29. oktobra, u galeriji  Gradske biblioteke otvoriće se jedinstvena IZLOŽBA 46 […]
16. oktobra 2018.

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja […]