19. februara 2021.

Rezultati testiranja 18. februara: testirano 45 lica, 15 pacijenata pozitivno na kovid

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Kuršumlija, dr Uranije Petrović, 18. februara je u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljeno 125 pregleda. Na virus COVID-19 je testirano 45 lica […]
19. februara 2021.

Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kuršumlija u postupku prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu člana 99.stav 1.i 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12 ,42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, […]
18. februara 2021.

Rezultati testiranja 17. februara: testirano 46 lica, 16 pacijenata pozitivno na kovid

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Kuršumlija, dr Uranije Petrović, 17. februara je u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljeno 106 pregleda. Na virus COVID-19 je testirano 46 lica […]
17. februara 2021.

Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Na osnovu Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda […]
17. februara 2021.

Rezultati testiranja 16. februara: testirano 23 lica, 11 pacijenata pozitivno na kovid

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Kuršumlija, dr Uranije Petrović, 16. februara je u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljeno 83 pregleda. Na virus COVID-19 je testirano 23 lica […]

Partneri Opštine na projektima