27. maja 2019.

Sportske igre mladih 08. juna u Kuršumliji

Kuršumija je jedan od 25 gradova u Srbiji koji će u 2019. godini organizovati igre mladih. Najveća sportska manfiestacija u regionu “SPORTSKE IGRE MLADIH” dolazi četvrti […]
27. maja 2019.

Oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu

Na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Odluke o određivanju […]
13. maja 2019.

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije “Barlovo stanica” i “Barlovski vis”

Opštinska uprava opštine Kuršumlija, na osnovu  Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja oglašava rani   […]
9. maja 2019.

Javni poziv za izbor najmanje jednog korisnika (namenjen lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe) za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu

Na osnovu  Pravilnika radu, Komisija za izbor korisnika dana 17.04.2019. godine objavljuje Javni poziv za izbor najmanje jednog korisnika (namenjen lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe)  […]
9. maja 2019.

Javni poziv za izbor najmanje 23 korisnika za dodelu pomoći  za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu

Na osnovu  Pravilnika o radu Komisija za izbor korisnika dana 17.04.2019. godine objavljuje javni poziv za izbor najmanje 23 korisnika za dodelu pomoći  za ekonomsko osnaživanje […]

Partneri Opštine na projektima