4. jula 2018.

Održana “Malinijada” u Kuršumliji

Tradicionalna osma po redu manifestacija Malinijada, održana je u Kuršumliji u petak 29. juna, ove godine u organizaciji Opštine Kuršumlija i suorganizaciji Turističke organizacije i Kancelarije […]
28. juna 2018.

Javni poziv za izbor korisnika sredstava namenjenih za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu na teritoriji opštine Kuršumlija

Na osnovu Ugovora o saradnji izmeću Komesarijata za izbeglice i migracije i opštine Kuršumlija broj 9-9/675 od 04.06. 2018. godine i člana 1. Pravilnika o radu […]
26. juna 2018.

Prva strana investicija u Kuršumliji

U kabinetu predsednika opštine Kuršumlija zvanično je potpisan zapisnik o primopredaji zgrade bivše Modne konfekcije “7 Juli”, kojem su prisustvovali direktor izraelske kompanije ”Wood Feel” – […]
22. juna 2018.

Svečano otvorena 40. izložba fotografija „Đavolja Varoš“

Turistička organizacija opštine Kuršumlija uz podršku lokalne samouprave i AD „Planinka“ 21. juna u restoranu „Evropa“, otvorila je izložbu fotografija sa Međunarodne foto-kolonije „ĐAVOLJA VAROŠ“. Svečanom […]
20. juna 2018.

Rani javni uvid povodom izrade prvih izmena i dopuna plana generalne regulacije Prolom Banja

Opštinska uprava opštine Kuršumlija, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09,64-US, 24/11, 121/12, 43/13-US, 50/13-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014 […]