10. septembra 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog Plana upravljanja otpadom sa katastrom divljih smetlišta za period od 2021 – 2030. godine

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj  6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje: Javni poziv za učešće u javnoj […]
7. septembra 2021.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava za javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom “Miholjski susreti sela”

Ministarstvo za brigu o selu obaveštava podnosioce prijava da je produžen rok za podnošenje prijava na javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod […]
7. septembra 2021.

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kuršumlija za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Komisija za […]
7. septembra 2021.

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kuršumlija za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Komisija za […]
3. septembra 2021.

Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja građana sredstvima budžeta opštine Kuršumlija za 2021. godinu

Na osnovu Pravilnika o načinu finansiranja projekata Udruženja građana i Statuta opštine Kuršumlija, Predsednik opštine Kuršumlija dana 03.9.2021. godine donosi Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za […]