Objedinjena procedura za izdavanje građevinske dozvole

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

Postupkom objedinjene procedure je građanima omogućeno da podnesu zahtev sa zakonom propisanom dokumentacijom i dokazom o plaćenim taksama i naknadama, nakon čega će organ, u ime i za račun stranke, pribaviti sve potrebne uslove i ostala dokumenta od javnih preduzeća i Katastra i u zakonom propisanom roku rešiti po zahtevu.

Sve informacije u oblasti urbanizma i građevinarstva, kao i postupku sprovođenja objedinjene procedure mogu se dobiti u Opštinskoj upravi u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, III sprat, kancelarija broj 25, kontakt tel: 027/381-402 lokal 124, e-mail: urbanizam.kursumlija@gmail.com, ili na sajtu, klikni OVDE

Grafički prikaz objedinjene procedure, klikni OVDE

Od 01.01.2016. godine razmena podnesaka i dokumenata u objedinjenoj proceduri obavlja se elektronskim putem, odnosno svi zahtevi i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, kao i tehnička dokumentacija, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta koji mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Sve informacije mogu se dobiti na sajtu, klikni OVDE

Zahtevi se podnose elektronskim putem. Portalu za elektronsko podnošenje zahteva možete pristupiti posredstvom sledećeg linka,klikni OVDE

Prilikom podnošenja zahteva preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre (CIS) dobićete instrukcije o načinu plaćanja taksi i naknada (republička administrativnu taksa, opštinska naknada za usluge i naknada za usluge CEOP).

– Potrebna dokumentacija za izdavanje akata iz oblasti urbanizma i građevinarstva
– Republičke administrativne takse
– Opštinske naknade za usluge
– Naknada za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura
– Predlog najčešćih grešaka podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri
– Korisničko uputstvo za Administratore u Organizaciji
– Administracija korisnika u nadležnom organu u okviru sistema objedinjene procedure – prezentacija

Datum Dokument
08.01.2021. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-36905-LOC-1/2020 – Borbeni složeni sistemi d.o.o. Beograd
04.01.2021. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-36752-LOC-1/2020 – EPS Distribucija Prokuplje
06.10.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-20324-LOCH-3/2020 – Opština Kuršumlija
01.10.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-23704-LOCH-2/2020 – Zlata Vasić
17.09.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-23484-LOC-1/2020 – Milan Mirković
28.08.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-19759-LOC-3/2020 – Jasna Milosavljević
20.08.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-18345-LOC-3/2020 – Topličke elektrane d.o.o. Kuršumlija
13.08.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-15020-LOCH-2/2020 – EPS Distribucija Prokuplje
11.07.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-17011-LOCH-2/2020 – EPS Distribucija Prokuplje
20.07.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-10106-LOCN-3/2020 – Opština Kuršumlija
16.06.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-29475-LOC-5/2020 – A.D. Planinka Kuršumlija
04.06.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-7347-LOCN-2/2020 – Opština Kuršumlija
27.05.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-9567-LOCH-2-2020 – Bojana Komnenović
24.04.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-29475-LOCA-4-2020 – A.D. Planinka Kuršumlija
15.04.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-8197-LOC-1-2020 – Opština Kuršumlija
09.03.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-2681-LOCH-2/2020 – Gorica Mijajlović
03.03.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-2057-LOCH-2/2020 – A.D. Planinka Kuršumlija
28.02.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-1806-LOCH-2/2020 – “Metalac Company” doo Kuršumlija
06.02.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-37851-LOCH-2-2020 – Opština Kuršumlija
03.02.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-39807-LOCH-2-2020 – Vera Vulić
28.01.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-94-LOC-1/2020 – Opština Kuršumlija
22.01.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-39288-LOC-1-2019 – Opština Kuršumlija
13.01.2020. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-38418-LOC-1/2019 – “Metalac Company” doo Kuršumlija
31.12.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-38160-LOC-1/2019 – Nenad Vesić
28.11.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-33514-LOCH-2/2019 – Milorad Jovanović
26.09.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-28580-LOC-1/2019 – Borbeni složeni sistemi d.o.o. Beograd
06.09.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-21181-LOCH-2-2019 – Dragan Arsenijević
13.06.2019. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-15447-LOC-1/2019 – “Metalac Company” doo Kuršumlija
12.06.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-25019-LOCH-5-2019 – Kata Mladenović
06.06.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-7525-LOCH-4-2019 – Zemljoradnička zadruga “Vrševac voće” Kuršumlija
05.06.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-10110-LOCH-2-2019 – Slavko Radičević
30.05.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-7458-LOCH-3/2019 – EPS Distribucija Prokuplje
28.05.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-10855-LOC-1-2019 – Opština Kuršumlija
25.04.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-6755-LOCH-2-2019 – Dragan Milenković
24.04.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-29475-LOCH-3-2019 – A.D. Planinka Kuršumlija
22.04.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-37664-LOCH-3/2019 – Opština Kuršumlija
19.02.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-1047-LOCH-2/2019 (Zoran Matić)
14.02.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-32176-LOC-2/2019 (Opština Kuršumlija)
08.02.2019. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-1082-LOC-1/2019 (Opština Kuršumlija)
31.12.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-31632-LOCH-2/2018 (Opština Kuršumlija)
19.12.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-35702-LOC-1-2018 od 19.12.2018. (Milija Gavrilović)
02.11.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-27224-LOCH-2-2018 od 02.11.2018. (Opština Kuršumlija)
08.08.2018. Lokacijski uslovi (usaglašen zahtev) br. ROP-KUR-16601-LOCH-2-2018 od 08.08.2018. (Aleksandar Milenković)
27.07.2018. Lokacijski uslovi (izmena) br. ROP-KUR-12577-LOCA-4-2018 od 27.07.2018. (Apoteka Dental Kuršumlija)
25.07.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-20324-LOC-1-2018 od 25.07.2018. (Opština Kuršumlija)
24.07.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-33273-LOCH-4-2018 od 24.07.2018. (Opština Kuršumlija)
21.06.2018. Lokacijski uslovi (usaglašen zahtev) br. ROP-KUR-12577-LOCH-2-2018 od 21.06.2018. (Apoteka Dental, Kuršumlija)
06.06.2018. Lokacijski uslovi (izmena) br. ROP-KUR-4512-LOCA-6-2018 od 06.06.2018. (Slaviša Aksentijević, Kuršumlija)
15.05.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-10106-LOC-1-2018 od 15.05.2018. (Opština Kuršumlija)
25.04.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-4512-LOC-3-2018 od 25.04.2018. (Slaviša Aksentijević, Kuršumlija)
17.04.2018. Lokacijski uslovi (usaglašen zahtev) br. ROP-KUR-4721-LOCH-2-2018 od 17.04.2018. (Nenad Stojanović, Kuršumlija)
19.01.2018. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-38810-LOCH-2-2017, zavodni br. 01-353-88-2017-1 od 19.01.2018. (Gorica Vukadinović)
18.01.2018. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-651-LOC-1-2018 od 18.01.2018. (Slaviša Aksentijević, Kuršumlija)
05.01.2018. Lokacijski uslovi (izmena) br. ROP-KUR-27626-LOCA-2-2017, zavodni br. 01-353-74-2017-1
24.11.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-24357-LOCA-2-2017 – Osnovni sud Kuršumlija
26.10.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-30068-LOCN-2/2017 – A.D. Planinka
24.10.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-29475-LOC-1/2017 – A.D. Planinka
04.10.2017. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-29973-LOC-1/2017 – Ranko Maksimović
02.10.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-27626-LOC-1-2017 – Opština Kuršumlija
22.09.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-26521-LOC-1-2017 – EPS Distribucija
08.09.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-24984-LOC-1-2017 – Ivan Todorović
08.09.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-24357-LOC-1-2017 – Opštinski sud Kuršumlija
03.08.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-19550-LOCH-2/2017 – Dragija Vasiljević
07.07.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-16340-LOC-1/2017 – Opština Kuršumlija
16.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-12890-LOCH-2 – EPS Distribucija Prokuplje
12.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-11095-LOCH-2/2017 – Gorica Mijajlović Kuršumlija
05.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-15059-LOC-1 – Đorđe Nestorović Kuršumlija
01.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-14634-LOC-1/2017 – Nebojša Milenković Kuršumlija
30.01.2017. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-630-LOCH-2/2017, zavodni br. 01-353-3/2017-1 od 30.01.2017.god. – Miloš Ćurčić, Prolom Banja, Kuršumlija.
17.01.2017. Izmena lokacijskih uslova br. ROP-KUR-13204-LOCA-2/2016, zavodni br. 01-353-44 od 17.01.2017.god. – rekonstrukcija objekta i opreme postojeće MXE “Kuršumlija” na reci Toplici, Kuršumlija (Topličke elektrane d.o.o. Kuršumlija).
13.12.2016. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-33025-LOC-1/2016 – Radoslav Nedeljković.
10.11.2016. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-27577-LOCA-1/2016 – JP Direkcija za izgradnju Kuršumlija.
08.11.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-26627-LOC-2/2016 – Živojin Vesić
21.10.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-24851-LOC-1/2016 – Opština Kuršumlija
21.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-17452-LOCN-2/2016 – “FRUIT COOPERATION” D.O.O.
20.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-21220-LOC-1/2016 – Nebojša Miljković
16.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-23200-LOC-1/2016 – Aleksandar Milenković
06.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-15800-LOCH-2/2016 – A.D. “Planinka” Kuršumlija
20.07.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-13204-LOC-1/2016 – “Topličke elektrane” D.O.O. Kuršumlija
25.03.2016. Lokacijski uslovi – gl.kolektor u Lukovskoj banji, broj 01-353-71
14.03.2016. Lokacijski uslovi – ulica Toplička, broj 01-353-89
08.02.2016. Lokacijski uslovi – ulica Kosovska, broj 01-353-85
01.02.2016. Lokacijski uslovi za projektovanje i izgradnju Skladišta za smeštaj žita i druge rasute robe – Vitana DOO Kuršumlija, broj 01-353-86
11.01.2016. Lokacijski uslovi za izgradnju lokalnog puta Prolom banja – Vlasovo- Bregovićev grob, broj 01-353-88
05.01.2016. Lokacijski uslovi ulica Kosovke devojke, broj 01-353-68
06.11.2015 Lokacijski uslovi ul.Kosovka Devojka br.01-353-68
15.09.2015 Lokacijski uslovi R.G. 01-353-46
07.09.2015 Lokacijski uslovi za izgradnju ulice Kopaoničke u Lukovskoj banji 01-353-65
24.08.2015 Lokacijski uslovi Gradimir i Radojka Vučković 01-353-48
19.08.2015 Lokacijski uslovi Železnička stanica drugi deo 01-353-50
10.08.2015 Lokacijski uslovi Kanalizacija Veljkovići  01-353-39
Lokacijski uslovi Direkcija br. 01-353-36
02.07.2015 Lokacijski uslovi Kukolj Saša br. 01-353-25
04.06.2015 Lokacijski uslovi Telekom Srbija 01-353-32
05.05.2015 Lokacijski uslovi opštine Kuršumlija 01-353-7
30.04.2015 Lokacijski uslovi JP Direkcija br. 01-353-12
Datum Dokument
08.12.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-23704-CPI-3-2020 – Zlata Vasić
07.12.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-39807-CPI-4/2020 – Vera Vulić
07.12.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-19759-CPI-4/2020 – Jasna Milovanović
02.11.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-23484-CPI-2/2020 – Milan Mirković
15.10.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-7347-CPIH-4-2020 – Opština Kuršumlija
26.08.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-39288-CPI-2/2020 – Opština Kuršumlija
21.07.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-29475-CPI-6/2020 – A.D. Planinka
25.06.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-14508-CPI-1-2020 – Bojana Komnenović
13.04.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-8830-CPI-1-2020 – Opština Kuršumlija
05.03.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-5378-CPI-1/2020 – Opština Kuršumlija
18.02.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-3556-CPI-1/2020 – Opština Kuršumlija
31.01.2020. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-1511-CPI-1/2020 – Nenad Vesić
06.01.2020. Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br. ROP-KUR-35702-CPIH-8/2019 – Milija Gavrilović
30.09.2019. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-28580-CPI-2/2019 – Borbeni složeni sistemi d.o.o. Beograd
05.08.2019. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-21496-CPI-1-2019 – Opština Kuršumlija
02.09.2019. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-16601-CPI-4/2019 – Aleksandar Milenković
19.07.2019. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-7525-CPIH-6-2019 od 19.07.2019. (Zemljoradnička zadruga Vrševac voće)
22.03.2019. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-35702-CPIH-3-2019 od 22.03.2019. (Milija Gavrilović)
19.03.2019. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-5169-CPIH-2/2019 od 19.03.2019. (Zoran Matić)
10.12.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-4721-CPI-4-2018 od 10.12.2018. (Nenad Stojanović)
10.10.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-38810-CPIH-4-2018 od 10.10.2018. (Gorica Vukadinović)
14.08.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-4512-CPI-9-2018 od 14.08.2018. (Slaviša Aksentijević, Kuršumlija)
08.08.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-12577-CPI-5-2018 od 08.08.2018. (Apoteka Dental)
12.07.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-16340-CPI-2-2018 od 12.07.2018. (Opština Kuršumlija)
29.06.2018. Rešenje o izmeni rešenja o građevinske dozvole br. ROP-KUR-24851-CPA-5/2018 od 29.06.2018. (Opština Kuršumlija)
01.06.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-13992-CPI-1-2018 od 01.06.2018. (A.D. Planinka, Kuršumlija)
16.05.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-8710-CPI-3-2018 od 16.05.2018. (A.D.Planinka Kuršumlija)
30.03.2018. Građevinska dozvola br. ROP-KUR-27626-CPIH-4-2018 od 30.03.2018. (Opština Kuršumlija)
27.11.2017. Rešenje o građevinskoj dozvoli br ROP-KUR-33513-CPIN-2/2017 – Ivan Todorović
10.10.2017. Rešenje o građevinskoj dozvoli br ROP-KUR-29246-CPIH-2 – Dragija Vasliljević
03.07.2017. Rešenje o izmeni rešenja o građevinske dozvole br ROP-KUR-19157-CPA-1/2017 – Opština Kuršumlija
29.05.2017. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, br. ROP-KUR-24851-CPI-3
02.03.2017. Rešenje o izmeni Rešenja o građevinskoj dozvoli br. 01-351-200 – Opština Kuršumlija, broj ROP-KUR-4653-CPA-1/2017
29.11.2016. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, broj ROP-KUR-31554-CPI-1/2016
15.11.2016. Građevinska dozvola – Živojin Vesić, br. ROP-KUR-30015-CPI-1/2016
11.10.2016. Građevinska dozvola – Nebojša Miljković, br. ROP-KUR-25937-CPI-1/2016
21.07.2016. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, br. ROP-KUR-16769-CPI-1/2016
12.07.2016. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, br. ROP-KUR-15964-CPI-1/2016
10.05.2016. Građevinska dozvola – Vitana D.O.O. Kuršumlija, br. ROP-KUR-4367-CPIH-2/2016
12.02.2016. Građevinska dozvola – Ministrastvo unutrašnjih poslova – Republika Srbija , broj 01-351-11
04.01.2016. Građevinska dozvola – ulica Kosovke devojke, broj 01-353-79
16.11.2015 Građevinska dozvola optički kabal Barabatovac – Spance br.01-351-59
08.10.2015 Građevinska dozvola ul. Kosančić Ivana br. 01-351-46
14.09.2015 Građevinska dozvola Fekalna kanalizacija Železnička stanica br. 01-351-42
07.09.2015 Građevinska dozvola Vučković Gradimir i Radojka br. 01-351-37
05.08.2015 Građevinska dozvola Direkcija br. 01-351-29
25.06.2015 Građevinska dozvola Opština Kuršumlija br. 01-351-23
05.06.2015 Građevinska dozvola Direkcija br. 01-351-19
12.05.2015 Građevinska dozvola Živančević br. 01-351-8
Datum Dokument
11.01.2021 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-38822-LOC-1/2020 – EPS Distribucija
04.01.2021 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-38468-LOC-1/2020 – Miljan Tanasković
30.12.2020 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-38166-LOC-1-2020 – EPS Distribucija
26.11.2020 Zaključak o odbacivanju za izdavanje usaglašenog zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-31312-LOCH-2-2020 – Branislav Radosavljević
02.11.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-22567-LOCH-2-2020 – Branislav Radosavljević
14.10.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-22567-LOCH-2-2020 – Igor Kitanović
02.09.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-23704-LOC-1/2020 – Zlata Vasić
27.08.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-22567-LOC-1/2020 – Igor Kitanović
26.08.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-33273-LOC-7/2020 – Opština Kuršumlija
14.08.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-20324-LOC-2/2020 – Opština Kuršumlija
16.07.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-14800-LOC-1/2020 – Opština Kuršumlija
14.07.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-17011-LOC-1/2020 – EPS Distribucija Prokuplje
14.07.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-15020-LOC-1/2020 – EPS Distribucija Prokuplje
05.06.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-10106-LOC-2/2020 – Opština Kuršumlija
29.04.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-9567-LOC-1-2020 – Bojana Komnenović
29.04.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-7347-LOC-1-2020 – Opština Kuršumlija
10.03.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-33273-LOCH-6/2020 – Opština Kuršumlija
10.02.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-2681-LOC-1/2020 – Gorica Mijajlović
04.02.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-2057-LOC-1/2020 – A.D. Planinka Kuršumlija
31.01.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-1806-LOC-1/2020 – “Metalac Company” d.o.o. Kuršumlija
31.01.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-1833-LOC-1/2020 – Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Beograd
20.01.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-33273-LOC-5-2019 – Opština Kuršumlija
16.01.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-39384-LOC-1/2019 – Goran Deljanin
03.01.2020 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-39807-LOC-1-2019 – Vera Vulić
16.12.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-37851-LOC-1-2019 – Opština Kuršumlija
12.12.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole br. ROP-KUR-32576-IUP-3/2019 – Biljana Ivić
12.12.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-8425-LOC-4-2019 – EPS Distribucija
11.12.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-35043-LOC-1/2019 – Opština Kuršumlija
06.11.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-33514-LOC-1-2019 – Milorad Jovanović
17.10.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-31164-ISAW-1-2019 – Opština Kuršumlija
24.07.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-21181-LOC-1/2019 – Dragan Arsenijević
05.07.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-7525-CPI-5/2019 – Zemljoradnička zadruga “Vrševac voće”
29.05.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-11754-LOC-1-2019 – Opština Kuršumlija
17.05.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-25019-LOC-4-2019 – Kata Mladenović
15.05.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-7525-LOC-3/2019 – ZZ “Vrševac voće”
03.05.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-7458-LOCN-2/2019 – EPS Distribucija Prokuplje
22.04.2019 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-10110-LOC-1/2019 – Slavko Radičević
22.04.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-7525-LOCN-2/2019 – Zemljoradnička zadruga Vrševac voće
18.04.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-7458-LOC-1/2019 – EPS Distribucija
02.04.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-7525-LOC-1-2019 – Zemljoradnička zadruga Vrševac voće Kuršumlija
27.03.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-3803-LOC-2-2019 od 22.03.2019. (EPS Distribucija Prokuplje)
27.03.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-37664-LOC-2-2019 od 22.03.2019. (Opština Kuršumlija)
25.03.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-6755-LOC-1-2019 od 25.03.2019. (Dragan Milenković)
22.03.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-29475-LOC-2/2019 od 22.03.2019. (A.D. Planinka)
12.03.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-5169-CPI-1/2019 od 12.03.2019. (Zoran Matić)
12.03.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-35702-CPI-2-2019 od 12.03.2019. (Milija Gavrilović)
25.01.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-1047-LOC-1/2019 od 25.01.2019. (Zoran Matić)
17.01.2019 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-37664-LOC-1-2018 od 17.01.2019. (Opština Kuršumlija)
21.11.2018 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-32176-LOC-1-2018 od 21.11.2018. (Opština Kuršumlija)
21.11.2018 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-31632-LOC-1-2018 od 21.11.2018. (Opština Kuršumlija)
29.10.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-28248-LOCH-2-2018 od 29.10.2018. (EUROENERGETIK D.O.O. Kuršumlija)
05.10.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-27224-LOC-1-2018 od 05.10.2018. (Opština Kuršumlija)
27.09.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-38810-CPI-3-2018 od 27.09.2018. (Gorica Vukadinović)
26.09.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-28248-LOC-1-2018 od 26.09.2018. (EUROENERGETIK d.o.o. Kuršumlija)
23.07.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje rešenja o promeni namene br. ROP-KUR-20464-ISAWH-1-2018 od 23.07.2018. (Biljana Šejić)
23.07.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-20402-ISAW-1-2018 od 23.07.2018. (EPS Distribucija)
09.07.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-16601-LOC-1-2018 od 09.07.2018. (Aleksandar Milenković, Kuršumlija)
05.07.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-12577-CPI-3/2018 od 05.07.2018. (Apoteka Dental, Kuršumlija)
26.06.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-28634-LOC-3-2018 od 26.06.2018. (Opština Kuršumlija)
25.06.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-33273-LOC-3-2018 od 25.06.2018. (Opština Kuršumlija)
28.05.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-10934-LOCH-2-2018 od 28.05.2018. (Aleksandar Milenković, Kuršumlija)
21.05.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-12577-LOC-1-2018 od 21.05.2018. (Apoteka Dental, Kuršumlija)
04.05.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-10934-LOC-1-2018 od 04.05.2018. (Aleksandar Milenković, Kuršumlija)
13.04.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-8710-CPI-1-2018 – AD Planinka
26.03.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-4512-LOCH-2-2018 od 26.03.2018. (Slaviša Aksentijević, Kuršumlija)
22.03.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-27626-CPI-3/2018 od 22.03.2018. (Opština Kuršumlija)
13.03.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-28634-LOC-2-2018 od 13.03.2018. (Opština Kuršumlija)
08.03.2018 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-5465-CPI-1-2018 od 08.03.2018. (AD Planinka Kuršumlija)
02.03.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-4721-LOC-1-2018 od 02.03.2018. (Nenad Stojanović Kuršumlija)
27.02.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-4512-LOC-1-2018 od 27.02.2018. (Slaviša Aksentijević Kuršumlija)
26.01.2018 Zaključak o odbacivanju za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-1652-ISAW-1-2018 od 26.01.2018. (Osnovni sud Kuršumlija)
27.12.2017 Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-33273-LOCH-2-2017
15.12.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova broj ROP-KUR-38810-LOC-1-2017 – Gorica Vukadinović
14.12.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje privremene građevinske dozvole broj ROP-KUR-38254-TCPI-1-2017 – A.D. Planinka
28.11.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova broj ROP-KUR-25471-LOC-2/2017 – Zoran Nikolić
21.11.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole broj ROP-KUR-33273-LOC-1-2017 – Opština Kuršumlija
01.11.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole broj ROP-KUR-33513-CPI-1-2017 – Ivan Todorović
20.10.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole broj ROP-KUR-31802-IUP-1-2017 – Vitana d.o.o. Kuršumlija
13.10.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-28634-LOC-1-2017 – Opština Kuršumlija
05.10.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-30068-LOC-1/2017 – A.D. Planinka
27.09.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za građevinske dozvole br. ROP-KUR-29246-CPI-1-2017 – Dragija Vasiljević
19.09.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za građevinske dozvole br. ROP-KUR-28088-CPI-1-2017 – Gorica Mijajlović
25.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-13204-ISAW-3/2017 – Topličke elektrane
25.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-CPIH-2-2017-2017 – Đorđe Nestorović
24.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-25471-LOC-1/2017 – Zoran Nikolić
17.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-24562-CPI-1-2017 – Đorđe Nestorović
28.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-21299-LOCH-2/2017 – Ivan Todorović
28.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-15800-CPI-3-2017 – A.D. Planinka
25.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-21292-ISAW-1-2017 – Pošta Srbije
25.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-19451-LOC-1-2017 – Opština Kuršumlija
21.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-21299-LOC-1/2017 – Ivan Todorović
10.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-19550-LOC-1/2017 – Dragija Vasiljević
07.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole br. ROP-KUR-19937-IUP-1/2017 – “FRUIT COOPERATION” DOO
05.07.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova br. ROP-KUR-19495-ISAW-1/2017 Nebojša Milenković
04.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-19432-ISAW-1/2017 – „EPS Distribucija“ ogranak Prokuplje
16.05.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova br. ROP-KUR-12890-LOC-1/2017 EPS Distribucija
16.03.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova br. ROP-KUR-5534-LOC-1/2017 Opština Kuršumlija
06.03.2017 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-4378-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ d.o.o. Kuršumlija
10.02.2017 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-24851-CPI-2/2017 – Opština Kuršumlija
19.01.2017 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-630-LOC-1/2017, zavodni br.01-353-3 od 19.01.2017.god. – Miloš Ćurčić, Prolom b.b., Kuršumlija
29.12.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-34314-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
07.12.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-32489-IUP-1/2016 – Republički hidrometeorološki zavod iz Beograda
14.10.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-26627-ISAW-1/2016 – Živojin Vesić
23.08.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-20892-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.07.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-17452-LOC-1/2016 – “FRUIT COOPERATION” D.O.O.
13.07.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-15800-LOC-1/2016 – “PLANINKA” A.D.
06.05.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-8029-ISAW-1/2016 – JP „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
04.05.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-7791-CPI-1/2016 – JP „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
22.04.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-6562-IUP-1/2016 – „TEHNIKA DUBRAVA“ D.O.O. Beograd
01.04.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-4367-CPI-1/2016 – „VITANA“ d.o.o. Kuršumlija
28.03.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-3836-LOC-1/2016 – JP „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
23.03.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-3046-LOC-1/2016 – ”FRUIT COOPERATION” d.o.o.
10.03.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-2041-LOC-1/2016 – “FRUIT COOPERATION” D.O.O.“
24.02.2016 Zaključak o odbacivanju – JP “Direkcija za izgradnju, planiranje, projektovanje i stambene poslove “- Kuršumlija, broj 01-353-87
12.02.2016 Zaključak o odbacivanju – Aleksandar Milenković, Kuršumlija, broj 01-353-56
12.02.2016 Zaključak o odbacivanju – ul. Miloje Zakić, broj 01-353-80
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – ul. Miloje Zakić, broj 01-353-89
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – JP “Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove” – Kuršumlija, broj 01-353-87
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – Aleksandar Milenković, broj 01-353-56
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – MUP, broj 01-351-78
08.01.2016 Zaključak o odbacivanju – sanacija objekta Dejan i Bojan Ćurčić Prolom, broj 01-351-77
06.01.2016 Zaključak o odbacivanju – Miloje Zakić broj 01-353-80
05.01.2016 Zaključak o odbacivanju – Lukovo broj 01-037-71
31.12.2015 Zaključak o odbacivanju broj 01-351-74 – Kukolj Saša
31.12.2015 Zaključak o odbacivanju – Kolektor Prolom banja broj 01-353-70
10.12.2015 Zaključak o odbacivanju – Gornja Mikuljana broj 01-351-69
04.12.2015 Zaključak o odbacivanju Fekalna kanalizacija Kosovka Devojka br.01-351-65
26.11.2015 Zaključak o odbacivanju – Kukolj Saša br.01-353-67
24.11.2015. Zaključak o odbacivanju – Kolektor Prolom banja br. 01-353-70
24.08.2015. Zaključak o odbacivanju A.M br. 01-353-56
06.08.2015. Zaključak o odbacivanju – adaptacija rukometnog igrališta br. 01-351-31
09.07.2015. Zaključak Dragiša Jevremović br. 01-351-27
30.06.2015. FRUIT COOPERATION d.o.o Žuč
25.04.2015. FRIGONAIS d.o.o Niš
08.04.2015. Saša Kukolj
08.04.2015. Telekom Srbija AD – Izvršna jedinica Niš
13.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove “Kuršumlija”
13.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove “Kuršumlija”
13.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove “Kuršumlija”
04.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove “Kuršumlija”
04.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove “Kuršumlija”
Datum Dokument
15.01.2021 Rešenje o odbacivanju zahteva za izvođenje radova br. ROP-KUR-313-IUP-1/2021 – Radivoje Đorđević
05.10.2020 Rešenje o odbacivanju zahteva za izvođenje radova br. ROP-KUR-7347-CPI-3/2020 – Opština Kuršumlija 
05.08.2020 Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-19759-LOC-1/2020 i ROP-KUR-19759-GR-2/2020 – Jasna Milosavljević 
27.07.2020 Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-18345-LOC-1/2020 i ROP-KUR-18345-GR-2/2020 – Topličke elektrane d.o.o. Kuršumlija 
10.04.2020 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-12577-IUP-11/2020 – Apoteka Dental 
17.03.2020 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-6485-CPA-1/2020 – Biljana Ilić i Tatjana Milijanović
26.02.2020 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-39807-CPI-3/2020 – Vera Vulić
30.12.2019 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-39497-ISAW-1/2019 – EPS Distribucija Prokuplje
30.12.2019 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje izmene građevinske dozvole br. ROP-KUR-35702-CPA-7-2019 – Milija Gavrilović
18.09.2018 Rešenje o odbijanju za izmenu pravosnažnog rešenja o građevinskoj dozvoli br. ROP-KUR-4512-CPA-12-2018 od 18.09.2018. (Slaviša Aksentijević, Kuršumlija)
14.05.2018 Rešenje o odbijanju zahteva br. ROP-KUR-8710-CPI-2-2018 od 14.05.2018. (A.D. Planinka Kuršumlija)
16.03.2018 Rešenje o odbijanju zahteva za građevinsku dozvolu br. ROP-KUR-5959-CPIH-1-2018 od 16.03.2018. (A.D.Planinka Kuršumlija)
27.12.2017 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje privremene građevinske dozvole br. ROP-KUR-38254-TCPIN-2/2017 – A.D. Planinka Kuršumlija
11.09.2017 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-24562-CPIH-3-2017 – Đorđe Nestorović
18.08.2017 Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-15800-CPIH-4-2017 – A.D. Planinka Kuršumlija
Datum Dokument
07.09.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-18345-ISAW-4/2020 – Topličke elektrane d.o.o. Kuršumlija
26.08.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-15020-ISAW-3/2020 – EPS Distribucija Prokuplje
24.08.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-17011-ISAW-3/2020 – EPS Distribucija Prokuplje
24.08.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-21621-ISAW-1/2020 – Opština Kuršumlija
07.08.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-19814-ISAW-1/2020 – Dejan Milenković i Svetlana Čkoljević
01.06.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-11835-ISAW-1/2020 – Biljana Ivić i Tatjana Milijanović
01.06.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-11808-ISAW-1-2020 – Slobodan Anđelković
19.05.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-10544-ISAW-1-2020 – A.D. “Planinka”
11.05.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-9501-ISAW-1-2020 – Vladan Jovanović
29.04.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-8197-ISAW-2/2020 – Opština Kuršumlija
24.02.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-4300-ISAW-1/2020 – “FRIGONAIS” DOO
06.02.2020 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-39497-ISAWHA-2/2020 – EPS Distribucija
24.01.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-1533-ISAW-1/2020 – Opština Kuršumlija
07.10.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-21181-ISAW-3/2019 – Dragan Arsenijević
02.09.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-25308-ISAW-1/2019 – Opština Kuršumlija
09.08.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-21927-ISAW-1/2019 – Srđan Jovanović
09.07.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-18907-ISAW-1/2019 – Opština Kuršumlija
26.06.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-25019-ISAW-6/2019 – Kata Mladenović
11.06.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-7458-ISAW-4-2019 – EPS Distribucija Prokuplje
27.03.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-6720-ISAW-1-2019 od 27.03.2019. (Opština Kuršumlija)
14.03.2019 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-5923-ISAW-1-2019 od 14.03.2019. (Opština Kuršumlija)
12.12.2018 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-35720-ISAWHA-2-2018 od 12.12.2018. (Milena Miljanić)
10.10.2018 Rešenje o odobrenju izvođenja radova br. ROP-KUR-29254-ISAW-1-2018 od 10.10.2018. (Zoran Krstić)
31.08.2018 Rešenje o odobrenju izvođenja radova br. ROP-KUR-25019-ISAW-1-2018 od 31.08.2018. (Kata Mladenović)
07.08.2018 Rešenje o odobrenju izvođenja radova br. ROP-KUR-20402-ISAWHA-2-2018 od 07.08.2018. (EPS Distribucija Prokuplje)
02.08.2018 Rešenje o odobrenju izvođenja radova br. ROP-KUR-20464-ISAWHA-2-2018 od 02.08.2018. (Biljana Šejić)
06.02.2018 Rešenje o odobrenju izvođenja radova broj ROP-KUR-2147-ISAW-1-2018 – Opština Kuršumlija
01.02.2018 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-1652-ISAWHA-2-2018 – Osnovni sud Kuršumlija
04.09.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-26488-ISAWHA-1-2017 – Topličke elektrane
28.08.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-21292-ISAWHA-3/2017 – JP Pošta Srbije
21.07.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-20868-ISAW-1/2017 – Miloš Ćurčić
14.07.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-19495-ISAWHA-2/2017 – Nebojša Milenković
10.07.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-19432-ISAWHA-2/2017 – „EPS Distribucija“ ogranak Prokuplje
17.03.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-4378-ISAWHA-2/2017 – “FRUIT COOPERATION” DOO
14.03.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-5690-ISAW-1/2017 – Opština Kuršumlija
28.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34378-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
27.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34306-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34377-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34302-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34303-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
03.10.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-25331-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
30.08.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-20892-ISAWHA-2/2016 – Opština Kuršumlija
01.08.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-18395-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
01.07.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-14578-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ DOO
16.05.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-8738-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
14.12.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Dubrava- Zdravkovići broj 01-351-72
18.11.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova BSTS Mačkovac br 4
05.11.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Spanačko brdo br. 01-351-56
Rešenje o odobrenju za izgradnju Dankoviće br 01-351-57
19.10.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Novo Selo br.01-351-51
03.08.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Ekonomska skola br. 01-351-30
10.06.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Jugoistok br. 01-351-20
Datum Dokument
22.12.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-19759-WA-5/2020 – Jasna Milosavljević 
22.12.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-23484-WA-4/2020 – Milan Mirković 
20.10.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-17011-WA-6/2020 – EPS Distribucija Prokuplje 
30.09.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-15020-WA-5/2020 – EPS Distribucija Prokuplje 
28.09.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-21621-WA-2/2020 – Opština Kuršumlija
17.09.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-25538-WA-1/2020 – Topličke elektrane d.o.o.
01.09.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-39288-WA-4/2020 – Opština Kuršumlija
26.08.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-26488-WA-3/2020 – Topličke elektrane d.o.o.
21.08.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-11808-WA-3/2020 – Slobodan Anđelković
19.08.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-19814-WA-2/2020 – Dejan Milenković i Svetlana Čkoljević
14.08.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-10544-WA-2/2020 – Aleksandar Milenković
31.07.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-29475-WA-8/2020 – A.D. “Planinka” Kuršumlija
27.07.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-6720-WA-2/202 – Opština Kuršumlija
09.07.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-16340-WA-3/2020 – Opština Kuršumlija
12.06.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-10544-WA-2/2020 – A.D. “Planinka” Kuršumlija
08.06.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-11835-WA-3/2020 – Biljana Ivić i Tatjana Milijanović
13.05.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-8710-WA-4/2020 – A.D. “Planinka” Kuršumlija
22.04.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-5378-WA-2-2020 – Opština Kuršumlija
15.04.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-8830-WA-3-2020 – Opština Kuršumlija
25.02.2020 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-1511-WA-2/2020 – Nenad Vesić
12.12.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-1652-WA-2-2019 – Osnovni sud Kuršumlija
03.10.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-28580-WA-4/2019 – Borbeni složeni sistemi d.o.o. Beograd
09.09.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-21496-WA-2-2019 – Opština Kuršumlija
09.09.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-18907-WA-2-2019 – Opština Kuršumlija
22.08.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-35702-WA-5-19 – Milija Gavrilović
12.08.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-35720-WA-3/2019 – Milena Miljanić
08.08.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-7525-WA-7/2019 – Zemljoradnička zadruga “Vrševac voće”
12.07.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-25019-WA-7/2019 – Kata Mladenović
26.06.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-7672-WA-1-2019 – EPS Distribucija Prokuplje
29.03.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-7672-WA-1-2019 – Zoran Matić
20.03.2019 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-5923-WA-3-2019 – Opština Kuršumlija
29.11.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-29254-WA-2-2018 – Zoran Krstić
07.11.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-30015-WA-5-2018 – Živojin Vesić
28.09.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-25019-WA-3-2018 – Kata Mladenović
26.09.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-4512-WA-13-2018 – Slaviša Aksentijević
14.09.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-20402-WA-3-2018 – EPS Distribucija Prokuplje
06.09.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-12577-WA-7-2018 – Apoteka Dental Kuršumlija
29.06.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-2147-WA-2/2018 – Opština Kuršumlija
19.06.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-13992-WA-2-2018 – A.D. Planinka
23.05.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-24984-WA-2-2018 – Ivan Todorović
23.05.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-24984-WA-2/2018 – Opština Kuršumlija
10.04.2018 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-8700-WA-1-2018 – Opština Kuršumlija
21.11.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-19495-WA-3-2017 – Nebojša Milenković
15.11.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-24851-WA-4-2017 – Opština Kuršumlija
30.10.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-29246-WA-3/2017 – Dragija Vasiljević
11.10.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-4367-WA-10-2017 – Vitana d.o.o.
18.09.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-26488-WA-2-2017 – Topličke elektrane
18.09.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-4653-WA-2-2017 – Opština Kuršumlija
12.09.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-21292-WA-5-2017 – JP Pošta Srbije
31.08.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-5690-WA-2-2017 – Opština Kuršumlija
27.07.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-22241-WA-1/2017 – EPS Distribucija – ogranak Prokuplje
20.06.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-13923-WA-2 – Telekom Srbija
05.05.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-11828-WA-1/2017 – „FRUIT COOPERATION“ DOO
05.05.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-11825-WA-1/2017 – „FRUIT COOPERATION“ DOO
03.02.2017 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-8738-WA-2/2017 – Opština Kuršumlija
28.12.2016 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-34302-WA-2/2016 – Opština Kuršumlija
28.12.2016 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-34377-WA-2/2016 – Opština Kuršumlija
24.11.2016 Potvrda o prijavi radova br ROP-KUR-25331-WA-2/2016 – Opština Kuršumlija
26.10.2016 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-15964-WA-2/2016 – Opština Kuršumlija
06.10.2016 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-18395-WA-2/2016 – Opština Kuršumlija
08.08.2016 Potvrda o prijavi radova br. ROP-KUR-19187-WA-1/2016 – Opština Kuršumlija

Obrasci i zahtevi van objedinjene procedure

Zahtev za izdavanje informacija o lokaciji PDF Doc
Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije PDF Doc
Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta PDF Doc
Zahtev za saglasnost za ispravku granica PDF Doc