На овој страници можете пронаћи све конкурсе и јавне позиве које расписује локална самоуправа, хронолошки поређане по датуму објављивања.

Датум Обавештење
28.02.2024.
12.01.2024.
Датум Обавештење
30.06.2023. Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
15.05.2023. Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години

04.04.2023. Решење о образовању стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија
13.02.2023. Позив за подношење понуде за ноћно орочење вишка ликвидних динарских средстава општине Куршумлија
12.02.2023. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023. години
22.02.2023. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2023. годину

22.02.2023. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2023. годину

Датум Обавештење
14.12.2022. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2022. годину у циљу унапређења пољопривредне производње
26.09.2022. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2023. годину
26.09.2022. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2023. годину
23.09.2022. Конкурс за избор директора Туристичке организације општине Куршумлија
29.07.2022. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2022. годину
11.07.2022. Конкурс за коришћење средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2022. годину
22.06.2022. Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија
31.05.2022. Јавни позив за издавање у закуп површинe јавне намене и киоска на локацији 3 у улици Вука Караџића, поступком јавног надметања
17.05.2022. Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Куршумлија
09.05.2022. Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2022. години
09.05.2022. Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2022. години
18.04.2022. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2022. години
15.04.2022. Јавни позив за издавање у закуп површинe јавне намене и киоска поступком јавног надметања – један киоск на локацији 3 у улици Вука Караџића
13.04.2022. Обавештење за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2023. годину
06.04.2022. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2022. годину
14.02.2022. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2022. годину
Датум Обавештење
13.12.2021. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2021. годину
28.09.2021.

Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2021/2022. години

24.09.2021.

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса за сеоски туризам КО Луково

16.09.2021.

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Топлица“ Куршумлија

07.09.2021.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2022. годину

07.09.2021.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2022. годину

03.09.2021. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија за 2021. годину
23.08.2021.

Конкурс за коришћење средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2021. годину у циљу унапређења пољопривредне производње

02.08.2021.

Конкурс СКГО за најбоље медијске прилоге у 2021. години – “Другачије од других”

30.07.2021.

Продужен рок за достављање пријава по јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

26.07.2021.

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2021. години

17.07.2021.

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Куршумлија

13.07.2021.

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години

12.07.2021.

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години

02.07.2021.

Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину – други круг

02.07.2021.

Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија

25.05.2021.

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора

21.05.2021. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2021. годину

24.05.2021.

Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину

19.03.2021. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години

Решење о расподели средстава

05.03.2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

19.02.2021.

Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку прикупљања писмених понуда

17.02.2021.

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора

02.02.2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

02.02.2021. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2021. годину

01.02.2021.

Резултати конкурса за доделу стипендија за 2020/2021. годину – студенти и апсолвенти из Куршумлије

Датум Обавештење
28.09.2020. Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
Решење о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
25.08.2020. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2021. годину
25.08.2020. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2021. годину
24.07.2020. Конкурс за коришћење средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2020. годину у циљу унапређења пољопривредне производње
21.07.2020. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија – други круг
09.07.2020. Поновљени конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2020. годину

11.03.2020. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години
25.02.2020. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2020. годину
13.01.2020. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2020. годину

Датум Обавештење
26.11.2019. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Куршумлија
16.11.2019. Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија
21.10.2019. Одлука о расписивању јавног позива за финансирање допуне годишњих програма из области спорта у 2019. години и јавни позив за финансирање допуне годишњих програма из области спорта у 2019. години
Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2019. години – апликациони формулари
Записник комисије о бодовању клубова
15.10.2019. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину
– Записник комисије за спровођење јавног конкурса од 29.10.2019
26.09.2019. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2020. годину
26.09.2019. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2020. годину
06.09.2019. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Куршумлија
30.08.2019. Конкурс за подстицајна средства из програма подршке пољопривредницима
02.09.2019. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину
Обрасци за преузимање:
– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат
– Записник комисије за спровођење јавног конкурса од 17.09.2019
16.07.2019. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину
Обрасци за преузимање:
– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат
17.06.2019 Општина Куршумлија расписује конкурс за најлепше уређено домаћинство
14.06.2019. Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години
05.06.2019. Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2019. годину
Записник комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава цркава и верских заједница одржан 10.07.2019. године
Одлука о избору програма које реализују цркве и верске заједнице од 09.08.2019. године
31.05.2019. Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија
29.05.2019. Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години
29.05.2019. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години
29.05.2019. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години
28.05.2019. Јавни позив за надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
27.05.2019. Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину
13.05.2019. Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „Барлово станица“ и „Барловски вис“
15.04.2019. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години
Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја
19.03.2019. Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)“
28.02.2019. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину
Обрасци за преузимање:
– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат
15.01.2019. Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину
Обрасци за преузимање:
– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат
– Записник за дотације удружењима грађана са предлогом за расподелу средстава
Датум Обавештење
28.12.2018. Удружење „Једнаке могућности“ и Општина Куршумлија позивају жене из руралних подручја на бесплатну обуку о предузетничким и дигиталним вештинама
26.12.2018. Обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине Куршумлија за 2019. годину, за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и интереса грађана из из члана 137. став 1. Закона о спорту
Апликациони формулар за преузимање
27.12.2018. Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви
Обавештење – Јавни позив за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви
Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива
25.12.2018. Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење покретних ствари прикупљањем писмених понуда – I део
Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење покретних ствари прикупљањем писмених понуда – II део
Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење покретних ствари прикупљањем писмених понуда – III део
21.11.2018. Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
30.10.2018. Јавни позив за достављање писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине Куршумлија
08.10.2018. Јавни позив за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Куршумлија за 2018. годину
Пријавни формулар по јавном позиву за доделу ауто седишта за децу у 2018. години
01.10.2018. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2018 годину у циљу унапређења пољопривредне производње
01.10.2018. Конкурс за пољопривреду 2018
26.09.2018. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2019. годину
26.09.2018. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2019. годину
12.09.2018. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија
07.09.2018. Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана у јулу и августу месецу

Образац пријаве на позив

Донета Решења:

30.07.2018. Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Куршумлија
26.07.2018. Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана
Образац пријаве на позив
23.07.2018. Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска
28.06.2018. Јавни позив за избор корисника средстава намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији oпштине Куршумлија
20.06.2018. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Kуршумлија за 2018. годину у циљу унапређења пољопривредне производње
04.06.2018. Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

– Пријава за спровођење јавног рада – ЛАПЗ 2018. године

09.05.2018. Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројекaта производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години
12.04.2018. Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години
12.04.2018. Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска
12.03.2018. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018.години
28.03.2018. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Kуршумлија за 2018. годину

– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат

12.03.2018. Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018.години
28.02.2018. Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
02.02.2018. Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама расељених лица са боравиштем / пребивалиштем на територији Општине Куршумлија
02.02.2018. Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглих лица са боравиштем / пребивалиштем на територији Општине Куршумлија
15.01.2018. Решење о образовању стручне комосије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају интереси грађана у области спорта у Општини Куршумлија.
15.01.2018. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Kуршумлија за 2018. годину

– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат
– Извештај по конкурсу

Датум Обавештење
01.12.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Куршумлија за 2017. годину
13.11.2017. Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи општине Куршумлија
03.11.2017. Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора на којима општина Куршумлија има право јавне својине
16.10.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Куршумлија за 2017. годину
16.10.2017. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2017 годину у циљу унапређења пољопривредне производње
10.10.2017. Јавни конкурс за избор директора ЈП За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“

– Решење о именовању директора Јавног предузећа за уређивање градског грађевинског земљишта „Куршумлија“

29.09.2017. Јавни конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2017/2018 години
21.08.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине Куршумлија за 2017. годину

– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат

10.08.2017. 1. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2018. годину
2. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2018. годину

Обрасци захтева и изјаве:
– Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији општине Куршумлија за 2018. годину
– Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији општине Куршумлија за 2018. годину
– Изјава – Образац 1а
– Изјава – Образац 16
– Изјава – Образац 2а
– Образац – 2б
08.08.2017. Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама расељених лица са боравиштем/пребивалиштем на територији општине куршумлија, доделом пакета грађевинског материјала
01.08.2017. Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
31.07.2017. Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Куршумлија
07.07.2017. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија
23.06.2017. Јавни конкурс за организовање јавних радова за ангажовање незапослених лица
Пријава за јавне радове
21.06.2017. Јавни конкурс за именовање директора Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“
07.06.2017. Јавни конкурс за избор директора ЈПКД „Топлица“ Куршумлија
07.06.2017. Јавни конкурс за избор директора ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“
07.06.2017. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2017 годину у циљу унапређења пољопривредне производње
17.05.2017. Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
17.05.2017. Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора
16.05.2017. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години
28.04.2017. Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години
12.04.2017. Јавни конкурс за именовање директора Установе за спорт Спортски центар „Куршумлија“
24.03.2017. Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
01.03.2017. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години
22.02.2017. Одлука за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 2017. години
18.01.2017. Јавни конкурс послодавцима за организовање спровођења јавних радова у општини Куршумлија за 2017. годину
09.01.2017. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима буџета Општине куршумлија за 2017. годину

– Пријавни образац
– Образац за буџетски пројекат

Датум Обавештење
24.11.2016. Оглас за прикупљање писмених понуда за продају моторног возила
– Образац пријаве са понудом (физичка лица)
– Образац пријаве са понудом (правна лица)
– Изјава (физичка лица)
– Изјава (правна лица)
08.11.2016. Конкурс о условима и начину коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2016. годину у циљу унапређења пољопривредне производње
24.10.2016. Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2016/2017. годину
13.09.2016. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Куршумија
Формулар за пријављивање – други круг
31.08.2016. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања наканде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Куршумлија за 2017. годину
31.08.2016. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Куршумлија за 2017. годину
27.07.2016. Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2016.годину
Формулар за пријаву
06.06.2016. Конкурс за развој пољопривреде за 2016. годину
Конкурс о условима коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју општине Куршумлија за 2016. годину у циљу унапређења пољопривредне производње
03.06.2016. Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
25.05.2016. Јавни позив за пољопривреду – Додела бесповратних грантова од 180.000 динара од стране Општине Куршумлија и Фондације Ана и Владе Дивац.
Пријава – Упитник
Пристанак за обраду података о личности
18.05.2016. Јавни конкурс послодавцима за организовање спровођења јавних радова у општини Куршумлија за 2016. годину.
Пријава за спровођење јавног рада ЛАПЗ 2016. године.
07.04.2016. Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
15.03.2016. Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија.
10.03.2016. Јавни позив за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области предшколског и школског спорта у општини Куршумлија за 2016. годину.
Образац пријаве за учешће на Конкурсу за доделу буџетских средстава за финасирање којима се остварују потребе и интереси грађана у области предшколског и школског спорта у општини Куршумлија за 2016. годину.
Буџетски пројекат.
26.02.2016. Јавни позив послодавцима за организовање спровођења јавних радова у општини Куршумлија за 2016. годину.
29.01.2016. Јавни оглас послодавцима за ангажовање лица на организовању и спровођену јавних радова у општини Куршумлија за 2016.годину.
14.01.2016. Јавни конкурс за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Куршумлија за 2016. годину.
Образац пријаве за учешће на конкурсу
Образац за буџетски пројекат
12.01.2016. Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана средствима из буџета општине Куршумлија за 2016. годину.
Образац пријаве за учешће на конкурсу
Образац за буџетски пројекат
01.01.2016. Јавни позив за подношење пријава за евидентирање закупаца на неодређено време и власника станова на којима је засновано право закупа на неодређено време.